Ny guide hjælper din virksomhed til en bæredygtig, digital omstilling

En ny guide til bæredygtig, digital omstilling i Danmark skal hjælpe til at gøre det nemmere for små og mellemstore virksomheder (SMV’er) at komme ind på det kommunale marked for digitale løsninger.

Formålet med den nye guide er at skabe et fælles sprog og fælles retningslinjer, der bør anvendes, når man vil opnå en bæredygtig, digital omstilling i Danmark. Med fælles retningslinjer og standarder, der udstikker klare specifikationer, bliver det tydeligere for SMV’er, hvordan de kan målrette deres udvikling og ressourcer for at kunne levere til det kommunale marked.

Bag guiden står Dansk Standard, Erhvervsstyrelsen og WE BUILD DENMARK.

Den digitale Grønspættebog
Den bæredygtige, digitale omstilling stiller virksomheder overfor helt nye udfordringer, men omstillingen rummer også en lang række muligheder. For at gribe de muligheder er virksomheder nødt til at forholde sig til den måde, som de indretter og organiserer sig omkring digitalisering og data. Netop det kommer guiden med en række konkrete anbefalinger til.

”Virksomheder, der arbejder med smarte services eller produkter, som bliver brugt af kommuner eller det offentlige, vil kunne bruge guiden til at få et overblik over – gør vi det rigtige med vores produkter, følger vi anbefalingerne i dag? Og hvis de ikke gør – hvorfor så ikke? Man kan som virksomhed blive skarp på egen modenhed og de standarder, der er på området. Guiden er en slags Grønspættebog, når man skal i gang med et nyt projekt eller strategisk initiativ,” siger Anders Struwe Mynster, Head of Department, loT Technology & Architecture, FORCE Technology samt leder af Nordic IoT Centre. Han har deltaget i arbejdet med at formulere guiden, særligt indenfor IoT, system arkitektur, de regulatoriske krav til hardware og hvilke udviklingsmodeller, der skal anvendes i forhold til økosystemet.

De syv anbefalinger 

Guiden kommer med syv anbefalinger, der kan anvendes både praktisk og strategisk. Hver anbefaling adresserer en central udfordring og angiver, hvordan man bedst sænker risici ved drift og udvikling på både kort og lang sigt:

  1. Fokuser på data
  2. Byg med snitflader
  3. Hav et minimum af interoperabilitet
  4. Vær åben over for teknologivalg
  5. Prioritér partnerskaber og økosystemer
  6. Vær bevidst om modenhed og kompleksitet
  7. Start småt, tænk stort

Næste skridt
Et smart og bæredygtigt samfund stiller krav til, at digitalisering og data går på tværs af blandt andet sektorer, siloer og institutioner. Det kræver nye samarbejdsformer mellem virksomheder og kommuner. Guiden skal være med til netop at styrke dialogen og samarbejdet mellem kommuner og private virksomheder.

”Vi vil gerne skabe et fortroligt mødested, hvor kommuner og leverandører kan mødes og drøfte de udfordringer, der er – og hvordan de i fællesskab kan samarbejde om at få dem løst. Nogle virksomheder oplever, at kommunernes ønsker bliver for specifikke, så man som leverandør bliver bundet. Samtidig er mange kommuner i tvivl om, hvilke løsninger der eksisterer på markedet, og hvad de kan efterspørge. Vi vil styrke den dialog – allerede inden udbuddet,” siger Anders Struwe Mynster og fortsætter:

”Nu skal anbefalingerne ud at leve. Vi vil både afholde kurser, workshops og oprette en brugergruppe i Nordic IoT Centre sammen med WE BUILD DENMARK – gruppen kommer til at hedde IoT til by og infrastrukturudvikling. De syv anbefalinger vil være en rød tråd i gruppens arbejde med et stærkt fokus på, hvordan det private og det offentlige mødes – hvordan får vi udbud og behov til at mødes, så vi sammen kan skabe et bæredygtigt, digitalt samfund.”

*Du bliver sendt videre til Dansk Standards hjemmeside, hvor du skal igennem en kort købsproces for at downloade guiden – guiden er gratis. Oplever du problemer med at downloade guiden, kan du finde hjælp her.

Del den gode nyhed med andre

Digital dagbog fra Barcelona

– en indsigtsfuld og lærerig erhvervsdelegation med WE BUILD DENMARKs netværkVi er netop returneret fra Smart City Expo World Congress i Barcelona....
Læs mere