Indvielse af en CO2-venlig fortovsstrækning

Når det rigtige match fører til praktisk implementering

En af WE BUILD DENMARKs kerneopgaver er at fremme den grønne omstilling i bygge- og anlægsbranchen. Det gør vi blandt andet ved at matche virksomheder med kommuner, så de i fællesskab kan udvikle og implementere grønne løsninger.

I mere end et år har vi haft en fantastisk samarbejde i Næstved, som netop har kulmineret i en indvielse af en CO2-venlig fortovsstrækning – trædesten til fremtidens grønne belægning, kan man vel sige.

Det hele startede i oktober 2022, da ECC henvendte sig til os for at høre, om vi kunne hjælpe dem med en indgang til en kommune, der kunne være interesseret i at teste en belægningssten, som de var i gang med at udvikle i samarbejde med IBF.


50% reduktion i CO2 med ny type betonflise

ECC og IBF har nu færdigudviklet en ny type betonflise, der reducerer CO2-aftrykket med minimum 50%. Næstved Kommune har været interesseret i at teste den nye flise i praksis, og den 8. december blev den klimavenlige fortovstrækning i Næstved indviet.

Indvielsen af fortovsstrækningen er et vigtigt skridt i den grønne omstilling af byggebranchen. Det viser, at det er muligt at udvikle og implementere grønne løsninger, der både er bæredygtige og funktionelle. Og så er det en glimrende eksempel på, at de rigtige match skaber momentum og forandring.

Tak for samarbejdet til ECC, IBF og Næstved Kommune.

 

Vi er glade for at have bidraget til projektet, og vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med ECC og andre virksomheder, der ønsker at udvikle grønne løsninger til byggebranchen, siger innovationskonsulent Vagn Holk Lauridsen.

Vagn Holk Lauridsen
Innovationskonsulent, WE BUILD DENMARK

RELOW-flisen er fremstillet af en specialudviklet CO2-reducerende binder. Binderen består delvist af uorganiske materialer, der findes i store mængder i den danske natur, kombineret med cirkulære restmaterialer fra den danske industri. Det betyder, at flisen reducerer behovet for jomfruelige materialer og dermed CO2-udledningen.

 

De 2000 fliser vejer samlet set 162 tons og dækker 800 meter fortov. Flisen har som minimum 50% reduceret CO2 aftryk, og tilsammen har de en reducering på ca. 10 tons CO2 i forhold til konventionelle betonfliser.

Flisen er udviklet med støtte fra Miljøministeriet i et tæt samarbejde mellem ECC og IBF, og den kan produceres på eksisterende produktionsanlæg med mindst mulige tilpasninger.


Fakta om fliserne

  • Materialernes CO2-aftryk er 50% mindre ift. en konventionel betonflise
  • Slidlaget/toplaget er forøget med ca. 30%, i forhold til konventionelle fliser, for at sikre øget holdbarhed
  • Indeholder minimum 10% rest- og genbrugsmaterialer
  • Udseendet ligner den konventionelle betonflise
  • Produceret med udgangspunkt i eksisterende produktionsanlæg
  • Testet iht. kravet til betonfliser jf. DS/EN 1339.
  • EPD (Environmental Product Declaration) verificeret
  • Udviklingen er støttet af MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram under Miljøministeriet).

 

Samarbejdet bag CO2-venlig fortovsstrækning i Næstved
Indvielse af en CO2-venlig fortovsstrækning
Klimavenlig fortovstrækning i Næstved kommune indviet
Del den gode nyhed med andre

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse