Kan norsk standard (gen)bruges i Danmark?

Kan norsk standard (gen)bruges i Danmark?

Der mangler standarder for test og dokumentation, når man vil genbruge hele betonelementer fra et eksisterende byggeri i et nyt byggeri. Det er selvsagt en barriere, men måske kan vi lære noget af Norge, når det gælder genbrugte huldæk.

Der er mange barrierer i dag for genbrug af betonelementer fra eksisterende byggeri i nyt byggeri. En af de barrierer er manglende standarder for test og dokumentation af betonelementernes egenskaber, f.eks. bæreevne og holdbarhed.

I Norge udgav man i 2022 en standard for test og dokumentation af genbrugte huldæk. I et nyligt afsluttet projekt har en række projektpartnere, med Teknologisk Institut som projektleder, forsøgt at afdække, om den norske standard egner sig til implementering i Danmark. 

Nationale krav kræver ekspertinddragelse

Den norske standard, NS 3682, har med god grund skabt en masse opmærksomhed og spørgsmål blandt byggebranchens aktører i Danmark, og derfor besluttede projektpartnerne at søge WE BUILD DENMARK om midler til at undersøge, om standarden også kan bruges i Danmark.

- Selvom en stor del af vores lovgivning i dag bygger på fælles EU-lovgivning, så bliver der stadig stillet nationale krav til byggeriet, som man også er nødt til at tage højde for, når man vurderer standarder fra andre EU-lande. Derfor har vi i projektet samlet en række eksperter inden for netop de her emner, fortæller Katja Udbye Christensen, som har været projektleder på det nyligt afsluttede spireprojekt.

Ikke helt så simpelt

Selvom det kan lyde simpelt at sammenligne en standard fra Norge med krav i Danmark, så kræver det mere, end man måske lige tror.

- Standarder og lovgivning bygger i høj grad på erfaringer, og derfor kan det være udfordrende at udarbejde standarder for produkter, hvor mængden af erfaring er lav. Det er ikke nok, blot at definere nogle nye prøvningsmetoder. Man er nødt til at se på produktet i sin helhed, forklarer Mia Schou Møller Lund, som til daglig arbejder med netop genbrug af betonelementer.

Mia Schou Møller Lund forklarer, at man overordnet kan sige, at en produktstandard er et dokument, som skal sikre, at de produkter som bliver solgt, faktisk har de egenskaber, som producenten oplyser.

- Det sikrer man bl.a. ved at stille en lang række krav, ikke kun til prøvning, men også til udstyr, nødvendige kompetencer og den generelle kvalitetsstyring, forklarer Mia Schou Møller Lund.

Også selve prøvningsdelen er omfattende, måske også mere omfattende end de fleste går og tror.

- Prøvningsdelen kræver både en beskrivelse af prøvningsudtagelse, hvordan det sikres, at prøven er repræsentativ, krav til prøveemnet, metoder til oparbejdning eller tilretning af prøven, antallet af nødvendige prøver, selve prøvningsmetoden, databehandling og definition af krav, siger Katja Udbye Christensen, og fortsætter

- Vil man f.eks. teste betonens trykstyrke i dag, så stiller man også krav til prøveemnets format. Ændrer man i formatet, så vil man faktisk få en anden trykstyrke. Derfor er det vigtigt, at man overvejer alle de parametre, som kan have betydning for resultatet. Ellers ender man med, at det ikke er muligt at sammenligne egenskaber, som er testes af forskellige aktører, og det er et problem, understreger Katja Udbye Christensen.

Ikke en copy/paste

Selvom ønskescenariet var, at det var muligt at implementere den norske standard direkte i Danmark, så er dette ikke muligt.

- Med udgangspunkt i den norske standard, er vi kommet frem til et forslag til, hvad der skal være indeholdt i en dansk standard for genbrugte huldæk. Det har været rigtig godt at tage udgangspunkt i den norske standard, og vi har taget mange gode overvejelser fra den med videre, men vi har også foreslået rettelser og tilføjelser, forklarer Katja Udbye Christensen.

Og arbejdet er ikke slut endnu, for med udgangspunkt i resultaterne fra spireprojektet, fortsætter arbejdet med fastlæggelsen af stikprøveplanerne i et andet og mere omfattende udviklingsprojekt.

- Et af formålene med spireprojekterne er netop at afdække, om der er potentiale for at arbejde videre med et emne. Det er der her, og derfor fortsætter vi arbejdet i et andet projekt, hvilket vil bidrage til at sikre, at forslag til indholdet i en tilsvarende dansk standard for genbrugte huldæk er både velovervejet og præcis, slutter Katja Udbye Christensen.

Om projektet
Projektet har involveret flere virksomheder, herunder Teknologisk Institut, Syddansk Universitet, COWI, EMCON, ETA-Danmark, Tscherning, Søndergaard, Enemærke & Petersen og Boligbeton. Disse samarbejdspartnere har bidraget med deres ekspertise og erfaring for at sikre, at det danske byggeri kan drage nytte af standarden for genbrugte huldæk.

Projektet har været et spireprojekt støttet af WE BUILD DENMARK, og dets resultater forventes på sigt at have en positiv indvirkning på genbrug af betonelementer i dansk byggeri.

Del den gode nyhed med andre

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse