Pile,Of,Scrap,Wood,From,Mattresses,And,Palettes,For,Recycled

Hvorfor har vi så meget spild på vores byggepladser? 

Nyt fra vores samarbejdsprojekter

STARK har sat gang i en række grønne initiativer, der skal hjælpe landets håndværkere med at håndtere bygningsreglementets nye klimakrav. Som central leverandør har vi et stort ansvar, lyder det fra kædens bæredygtighedschef, Kristian Fribo.

Ét af initiativerne handler om spild på byggepladser, der udgør et stort materialespild i dag. I samarbejde med Teknologisk Institut og Aarsleff har STARK undersøgt årsagerne til spild på byggepladser. Det er en del af samarbejdsprojektet ’Årsager til materialespild på byggepladser’, der er støttet af WE BUILD DENMARK og Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

I den forbindelse har knap 600 af STARKs håndværkerkunder svaret på et spørgeskema om deres erfaringer med spild. Undersøgelsen viser bl.a., at træ er det materiale, der spildes absolut mest af. Til spørgsmålet ”Hvilke materialer går oftest til spilde?” ligger træ i toppen med gips, isolering og mørtel bagefter. Til gengæld ligger materialer som kabler, beton og stål i bunden. 

Undersøgelsen følges op af observationer og interviews ude på byggepladserne. Projektet, der forventes at være færdigt i år, resulterer i et katalog over konkrete løsninger til minimering af spild, siger Kristian Fribo: 

– Faktum er, at der er rigtig meget spild på landets byggepladser. Faktisk udgør byggeaffald omkring 35 procent af den samlede affaldsmængde i Danmark, og det anslås, at ressourcespildet i byggeriet ligger på omkring 10 procent af det samlede materialeforbrug. Så der er rigtig god grund til at undersøge, hvad spildet skyldes og forsøge at mindske det – specielt i en tid med høje materialepriser og øget fokus på ressourceforbrug i branchen.

Kristian Fribo
Bæredygtighedschef, STARK

Samarbejdsprojektet Årsager til materialespild på byggepladser

Projektet er finansieret via WE BUILD DENMARK med midler fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og bliver udført i et samarbejde mellem STARK, Aarsleff og Teknologisk Institut.

Projektet er et af WE BUILD DENMARKs samarbejdsprojekter, hvor virksomheder og videninstitutioner arbejder tæt sammen om konkrete udfordringer, der kan løses gennem innovation – til gavn for hele branchen. Det særlige setup binder viden og kompetencer sammen, der sikrer færre blinde vinkler, flere nuancer og ikke mindst deling af udgifterne.  

– Samarbejdsprojektet har givet os mulighed for at se ind i et område, som vi normalt ikke har indsigt i. Det er attraktivt, fordi både STARK og vores materialeproducenter på sigt vil kunne bidrage med at nedbringe ressourcespildet på byggepladserne. Vi har en fælles interesse i at gøre byggeriet mere bæredygtigt, og i sidste ende kommer det også vores kunder til gode. I et partnerskab er vi flere til at dele omkostningerne, og med økonomisk støtte fra WE BUILD DENMARK og Uddannelses og Forskningsministeriet betyder det, at vi kan gå ind i flere projekter, der baner vej mod mere bæredygtighed i byggebranchen, udtaler Kristian Fribo. 

Med 2.500 medarbejdere og 86 forretninger i Danmark og Grønland er STARK Danmark A/S en central forhandler og distributør af byggematerialer.  

Er du nysgerrig på flere spændende casehistorier fra vores samarbejdsprojekter, så tilmeld dig vores nyhedsbrev. 

Del den gode nyhed med andre

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse