brandtest genanvendt træ

Genbrugsbyggematerialer er en nødvendighed – men skalering er svært

Det har tre dedikerede virksomheder måtte sande i løbet af de seneste par år. De ser dog fortsat lyst på fremtiden for øget cirkulering og anvendelse af genbrugsbyggematerialer, hvilket især skyldes positive fremskridt i et projektsamarbejde med videninstitutioner.

For tre-fire år siden opstod ideen til konceptet for UPCYCLING ORANGERI. Et orangeri bygget af genbrugsbyggematerialer som både er en fryd for øjet, samvittigheden, fællesskabet og klimaet. Titan Nedbrydning, Arkitektfirmaet NORD og Frandsen & Søndergaard står bag konceptet.

De har haft svært ved at dokumentere genbrugsmaterialers kvalitet i forhold til fx brand og bæreevne. Derfor indgik de et samarbejdsprojekt med Aalborg Universitet og DBI – Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Projektet har til formål at fremme brugen af genbrugsmaterialer i nybyggeri med fokus på f.eks. spærtræ til bærende konstruktioner. Projektet er støttet af WE BUILD DENMARK med midler fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.


Brænder gammelt træ hurtigere end nyt?

Det er bl.a. den udfordring, som DBI undersøger ved at udføre orienterende brandtekniske prøvninger, hvor nyt træ og gammelt træ op til 200 år brandtestes og sammenlignes efter test.

DBI’s rolle i projektet har været at undersøge og eftervise muligheden for at anvende genbrugstømmer på samme vilkår som nyt, klassificeret og CE-mærket konstruktionstræ. Når det drejer sig om træets reaktion på brand, definerer Eurocode 5, der er en europæisk trænorm, at det kan betragtes som mindst D-s2,d2 (Klasse B materiale), hvis det har en minimumsdensitet på 350 kg/m2 og en minimumstykkelse på 22 millimeter, og vil derfor have en indbrændingshastighed på 0,65 mm/min. Men hvordan forholder det sig, når en bjælke er 75 eller 150 år og med årene har fået en del svindrevner? Det har DBI undersøgt:

I projektet har vi arbejdet med at brandteste konstruktionstræ med fokus på, om træets alder og svindrevner har en reel indflydelse på indbrændingshastigheden. Målet er forhåbentligt at kunne fastslå, at der brandmæssigt ikke er væsentlig forskel på nyt og gammelt træ, og hvis der er, hvordan kan træet så screenes og sorteres, så det stadig er sikkert at anvende, udtaler Claus Langhoff fra Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut.

Claus Langhoff
Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut
Testresultaterne indikerer, at indbrændingshastigheden i genbrugstræ ligger inden for de værdier, der anvendes i Eurocode 5 for dimensionering af bærende trækonstruktioner, der udsættes for en brand. Brand bør således ikke være en problemstilling i forhold til at genanvende konstruktionstræ. Testene viser dermed, at det er muligt at anvende genbrugt træ, også i orangerier, hvor der stilles krav til konstruktionens brandmodstandsevne.

 

Tiden er inde til en professionalisering af cirkulær økonomi

Kongstanken for projektet er, at brugen af cirkulære materialer skal være simplere og mere gennemsigtigt i hele værdikæden – særligt over for de myndigheder, der skal godkende byggeriet. Og så skal data og tests danne grundlag for at der udarbejdes guidelines for, hvor og hvordan man anvender cirkulære materialer, så processer optimeres og ressourcer og udgifter sænkes. Karina Vedel Kronborg fra Frandsen & Søndergaard håber på, at det bliver nemmere at anvende genbrugsbyggematerialer:


Projektet og de tilhørende tests skal gerne få os derhen, hvor vi kan bygge af genbrugsmaterialer, uden at vi skal foretage brandtest hver gang. Vi mangler en form for guideline, som er baseret på test af lignende materialer.

Karina Vedel Kronborg
Frandsen & Søndergaard


Eurocode 5 normen er blevet anvendt i dialogen med byggesagsbehandlingen, og virksomhederne fortæller, at det har været en stor hjælp at være i besiddelse af valide data fra en tredjepart. Det skal dog være mere standardiseret, hvis genbrug af byggematerialer for alvor skal skaleres:

Mine forhåbninger er, at vi kan lægge synsninger og tolkninger på hylden og begynde at arbejde med standarder for flere genbrugsmaterialer. Det gør det nemmere for både virksomheder og ikke mindst byggesagsbehandlere. Lige nu er regler og rammer simpelthen ikke gearet til genbrug, understreger Marie Vinther fra Arkitektfirmaet NORD.

Marie Vinther
Arkitektfirmaet NORD


De standarder, som Marie efterspørger, skal hvile på test og dokumentation, hvis det skal godkendes som en guideline for anvendelsen af genbrugstræ. Projektets indledende resultater er et vigtigt skridt på vejen, men kræver større data- og testgrundlag før det kan skaleres.

Ambitiøse virksomheder og vidensinstitutioner flytter dagsordenen sammen  

Samarbejdet mellem virksomheder og vidensinstitutioner giver nye perspektiver til alle parter. Virksomhederne får tilført ny viden og konkret hjælp fra vidensinstitutionerne, og sidstnævnte får mulighed for at arbejde mere med praksis og test. Samarbejdet gør alle parter dygtigere, og der er stor enighed om, at cirkulær økonomi bliver et voksende marked de kommende år:

Mine forhåbninger er, at vi kan lægge synsninger og tolkninger på hylden og begynde at arbejde med standarder for flere genbrugsmaterialer. Det gør det nemmere for både virksomheder og ikke mindst byggesagsbehandlere. Lige nu er regler og rammer simpelthen ikke gearet til genbrug, understreger Marie Vinther fra Arkitektfirmaet NORD.

Marie Vinther
Arkitektfirmaet NORD

Ambitionerne for projektet er tydelige, og tre ting står øverst, når de bliver spurgt, hvad deres mål er:

  • Ikke-selvhjulpne brugere, som børn og ældre, skal kunne være brugere af orangeriet

  • Orangeriet skal kunne bygges over 50 m2.

  • Der skal flere cirkulære materialer ind i det primære byggeri. Test, projekter og guidelines skal danne grundlag for det.

 

Orangeriets samlede CO2-besparelse

Foruden enkelte nye materialetyper står der nu en færdig bygning skabt af genbrugte og genanvendte materialer i form af betonelementer, mursten, termoruder, træspær, døre og belægningssten, hvilket har sparet klimaet for ca. 13 tons CO2.

Orangeriet opføres i Plus Boligs afdeling 1025 i Vejgaard i Aalborg, og det er klar til ibrugtagelse i løbet af maj måned 2023.

Flere billeder fra brandtests udført af DBI

Foto: Venligst udlånd af DBI – Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut
Del den gode nyhed med andre

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse