Innovation byggeri

+100 organisationer driver innovation i WE BUILD DENMARK’s innovationssamarbejder

Den 4. juni var der generalforsamling i WE BUILD DENMARK. Dagen bød på både rosende ord til klyngens fortsatte udvikling samt 6 nye, kompetente bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesformand, Martin Manthorpe fra NCC, indledte formandens beretning med at fremhæve den meget positive vækst i WE BUILD DENMARK’s evne til at igangsætte og facilitere innovationssamarbejder sammen med virksomheder og videninstitutioner. Der er pt. gang i 23 innovationssamarbejder, der tilsammen involverer lidt mere end 100 organisationer på tværs af den danske bygge- og anlægsbranche.

 

Martin Mantorpe

Martin Manthorpe, direktør for strategi, forretningsudvikling og public affairs i NCC og bestyrelsesformand i WE BUILD DENMARK.

Den store opbakning til WE BUILD DENMARK er også med til at geare klyngen til at indgå i større projektansøgninger og -konsortier. Martin Manthorpe fremhævede særligt projekterne CitCom AI og Closing Loops, der tapper ind i to væsentlige dagsordener – AI og cirkulær økonomi. På den måde er de med til at løfte innovationshøjden i hele bygge- og anlægsbranchen og generere innovationsmidler, der kommer ud og leve i virksomhederne.

Bestyrelsen blev blevet konstitueret med 6 nye medlemmer.

En af de nye bestyrelsesmedlemmer er Holstebros Borgmester, H.C. Østerby, der kommer med en stor erfaring inden for både innovation og det at være en offentlig bygherre, der har store ambitioner for grønt og digitalt byggeri og anlæg:

H.C. Østerby indtræder i WE BUILD DENMARK's bestyrelse

- Udvikling af intelligente og grønne byer er en spændende udfordring at få indflydelse på gennem WE BUILD DENMARK. Det handler om at øge kompetencerne i byggeriet og gøre brug af forskning og ny teknologi. Det er den vej, vi skal, og det går stærkt. Ligesom mange andre steder i landet er Holstebro også i en omstilling, hvor fremtidens byggeri spiller en kæmpe rolle.

H.C. Østerby, borgmester, Holstebro Kommune

De øvrige bestyrelsesmedlemmer repræsenterer en offentlig bygherre inden for anlæg, et pensionsselskab (institutionel bygherre), en rådgivende ingeniør samt to videninstitutioner.

Det bidrager til en bredt repræsenteret og faglig kompetent bestyrelse, der har ekspertise og know-how inden for hele branchen, og det er noget, som Bestyrelsesformanden er godt tilfreds med:

De 6 nye bestyrelsesmedlemmer

  • H.C. Østerby, Borgmester, Holstebro Kommune
  • Hans Nørgaard Hansen, Institutleder, DTU Construct
  • Jens Holmboe, Direktør, Vejdirektoratet
  • Karina Vedel Kronborg, Tegnestueleder og Bæredygtighedsleder, Frandsen & Søndergaard
  • Morten Leen, Chief Sustainability Officer, AP Ejendomme
  • Per Heiselberg, Professor, Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet

- Jeg er ovenud tilfreds med vores nye bestyrelsesmedlemmer. For en ung organisation som vores, er det meget tilfredsstillende, at vi efter 3 år er i stand til at tilføje så kompetente profiler til en i forvejen stærk bestyrelse. Det cementerer, at vi er en organisation med stor gennemslagskraft – en innovationsmotor for den danske bygge- og anlægsbranche.

Martin Manthorpe, Bestyrelsesformand i WE BUILD DENMARK.
Del den gode nyhed med andre

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse