NETVÆRKSGRUPPE FOR
IOT & SMART CITY

Anvender du IoT til by- og infrastrukturudvikling? Så er det her netværksgruppen for dig!

Styrk din faglighed og dit professionelle netværk og bliv en del af netværksgruppen for IoT & Smart City, som WE BUILD DENMARK står bag sammen med Nordic IoT Center. Det er gratis for medlemmer af WE BUILD DENMARK at deltage i netværksgruppen. 

Denne netværksgruppe har fokus på at anvende IoT til at skabe intelligente byer og infrastrukturer. Det vil sige indbygning af IoT i de fysiske ting, som byrummet er bygget op omkring. Det kan eksempelvis være fysiske ting i forbindelse med belysning, kloakering, renovation, fælles arealer, grønne områder, parkering og luftmiljø.

Smart City-området er således en del af dette brugsområde, som er omdrejningspunktet for netværksgruppen. Brugsområdet omfatter også infrastrukturen i, omkring og mellem byerne til biler, cykler, busser, toge, mv.

Temaer

Udover emnerne der drøftes i netværksgrupperne generelt, vil der i denne netværksgruppe fokuseres på følgende temaer: 

 • Det gode udbud
 • Privat-offentligt samarbejde
 • Værdiskabelse af IoT i kommunal kontekst

  Potentielle medlemmer

  • Teknik- og miljøforvaltninger i kommunerne
  • Producenter af alle former for ting og udstyr til byrummet
  • Serviceydere i byrummet til vedligeholdelse, renovation, fornyelse, mv
  • Byarkitekter og andre rådgivere indenfor by- og infrastrukturplanlægning
  • Offentlige myndigheder såsom Bolig- og Planstyrelsen, Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen, Banedanmark, Vejdirektoratet, mv

  Hvorfor skal du være med?

  Kort fortalt så giver et medlemskab følgende fordele:

  • Et fagligt netværk af professionelle der anvender IoT
  • 4-6 professionelt faciliterede online og fysiske møder
  • Digital platform med vidensbibliotek om IoT
  • Erfaringsudveksling om IoT anvendelse i forhold til
  • Strategi
  • Business cases
  • Tekniske cases
  • Organisatorisk implementering
  • Struktureret overblik over det største netværk af IoT leverandører i Norden
  • Som medlem af brugergruppen er du naturligvis selv med til at bestemme de konkrete emner og temaer, som din brugergruppe arbejder med i relation til IoT.

   

  Læs mere om netværksgrupperne her

   

  I samarbejde med