Netværk for teknologier til ressourceoptimering

Vil du være en del af et netværk,der kan hjælpe dig med at optimere byggeriet og nedbringe ressourceforbruget gennem brug af teknologi?

Som medlem af vores Netværksgruppe for Teknologier til Ressourceoptimering vil du få adgang den nyeste praksisnære viden om brug af teknologiske løsninger, der benyttes i byggeriet. Netværket vil også fokusere på nye energieffektive byggeprocesser og arbejdsmetoder som fx offsite produktion, der flere steder har vist sig at være afgørende for at effektivisere byggeriet og nedbringe CO2-forbrug og materialespild.

Hvad får du ud af at være medlem

 • 4-5 årlige netværksmøder
 • Et fagligt netværk for virksomheder, der arbejder med teknologier til at ressourceoptimere byggeriet
 • Præsentation af relevante cases, hvor ændrede byggeprocesser og arbejdsmetoder har effektiviseret virksomhedens ressourceforbrug
 • Konkrete byggeplads- og virksomhedsbesøg fokuseret på praksisnære løsninger.
 • Inspiration til og viden om, hvordan virksomheden kan optimere processer, arbejdsgange og ressourceforbrug
 • Mulighed for at indgå i samarbejdsprojekter med andre virksomheder og vidensinstitutioner
 • Matchmaking med relevante samarbejdspartnere på tværs branche og geografi
 • Mulighed for at dele ud af din viden og dine erfaringer og sætte en fælles retning for netværket.

Netværksgruppen er særligt relevant for

  Entreprenører

  Du vil gerne vide:

  • hvordan du optimerer byggeriet med tilpassede materialer
  • højner produktiviteten ved dine medarbejdere ved at minimere overflødige, manuelle opgaver
  • nedbringer materialespildet på byggepladsen
  • hvordan du kan nedbringe risikoen for forsinkelser og/eller skader på byggepladsen ved at anvende mere offsite producerede materialer.

  Materialeproducenter og -leverandører

  Du vil gerne vide:

  • hvordan du højner værdien af dine produkter overfor dine kunder
  • hvad din rolle er i forhold til stigende dokumentationskrav på klima og bæredygtighed
  • hvordan du arbejder med EPD, certificering o.l.
  • hvordan du skaber en merværdi for dine kunder ved at tilbyde bedre tilpasningsmuligheder med dine materialer fremfor dine konkurrenters.

  Rådgivere

  Du vil gerne vide:

  • Hvordan byggeriet kan optimeres med teknologier til materialetilpasning og besparelser
  • Hvordan et projekt kan optimeres ved at udbyde på baggrund af nye produktions- og samarbejdsformer fx offsite produktion
  • Hvordan du nedbringer materialespildet på byggepladsen
  • Hvordan kendte teknologier kan optimere arbejdsgangene i projekteringen.

  Potentielle gevinster ved at anvende teknologiske løsninger og offsite produktion

  Øget effektivitet og mindre affald: Offsite produktion og præfabrikation af elementer og komponenter øger effektiviteten i produktionen og mindske affaldsforbruget på byggepladsen – både i form af afskær, fejl i tilpasning af materialer og skader fra vind og vejr. Langt flere arbejdsprocesser kan udføre sideløbende, mens arbejdsgangene på byggepladsen nedbringes væsentligt.

  Mindre arbejdsmiljørisici: Ved at producere elementer og komponenter ved offsite produktion, kan arbejdsmiljørisici som fx støv, støj og tunge løft nedbringes i langt højere grad på byggepladsen.

  Bedre kvalitet: Ved at producere elementer og komponenter i et kontrolleret miljø, kan kvaliteten af produkterne forbedres.

  Mindre tid på byggepladsen: Ved at producere elementer og komponenter offsite, kan byggeprocessen accelereres, da det reducere tiden der skal bruges på at tilpasse elementerne og installere på byggepladsen er mere effektiv.

  OM TEKNOLOGIER TIL RESSOURCEOPTIMERING

  Marianne Meyer Jakobsen

  KONTAKT JONAS