Netværk for FN’s 17 Verdensmål i byggeriet

Netværket for FNs 17 Verdensmål i byggeriet vil samle byggebranchens aktører på tværs af fagskel om ny viden, erfaringer fra praksis og inspiration til, hvordan verdensmålene kan bruges aktivt i udviklingen af bæredygtigt byggeri.

Kort om netværket

Netværksgruppen er etableret i InnoBYG i 2019, ledet af Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Teknologi, Center for Industriel Arkitektur (CINARK) for at sætte fokus på FNs 17 Verdensmåls potentiale for at bidrage til den bæredygtige omstilling af byggeriet. Siden 2021 har gruppen været finansieret af WE BUILD DENMARK, netværket ledes fortsat af Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Teknologi, CINARK.

Netværket bakkes op af en styregruppe, hvor Danske Arkitektvirksomheder, Bygherreforeningen, FRI – Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FBSA – Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Arkitektforeningen er repræsenteret. Styregruppen er medvært ved en række af gruppens arrangementer og medudvikler på de emner, gruppen tager op.

Hvad er afsættet for netværket?

I byggeriet er vi simpelthen nødt til at gøre ting anderledes, end vi hidtil har gjort. En bæredygtig omstilling af byggeriets processer, materialer, drift mm er uomgængelig, hvis vi som globalt samfund skal nå FNs Verdensmål inden vores deadline 2030. Og det skal vi.

I Danmark er vi på mange områder langt, når det kommer til udviklingen af bæredygtige løsninger, men de nye løsninger kræver, at vi tænker på tværs af hele byggeriets værdikæde. Og det kan FNs Verdensmål hjælpe os med. Målene kan hjælpe os med at tænke i helheder, i sammenhænge og afhængigheder på tværs af skel, som normalt inddeler og fordeler byggeriets råderum og ansvar.

Netværket håber at skabe et forum for en fælles samtale om, hvordan FNs Verdensmål kan bruges som redskab og driver for bæredygtig udvikling i praksis, uanset hvilken rolle i byggeriet, du og din virksomhed har.

Som medlem af netværket bliver du inviteret til møder og arrangementer hvert år og eventuelt også til studieture eller virksomhedsbesøg i Danmark.

Deltagelse i Netværk for FNs 17 Verdensmål i byggeriet
Som medlem af WE BUILD DENMARK kan du deltage i netværket uden yderligere betaling. Hvis du er nyt medlem kan du krydse af i din indmeldingsblanket, at du ønsker medlemskab af gruppen. Er du eksisterende medlem og ønsker at deltage i netværket, så send en mail til Marianne Meyer Jakobsen, der kan hjælpe med tilmeldingen: marianne.meyer.jakobsen@webuilddenmark.dk

Har du spørgsmål til netværksgruppen?

Kontakt Ingeborg Hau: ingeborg@andel-andel.dk eller Linda Østerberg Hallberg: liha@kglakademi.dk

Inspiration til FNs Verdensmål og byggeri

An Architecture Guide to the UN 17 Sustainable Development Goals Volume 2 by Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering – issuu