NETVÆRK FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI
OG KLIMAKRAV I PRAKSIS

Visionen med denne netværksgruppe er at sætte fokus på bæredygtighed i praksis, da udviklingen mod absolut bæredygtighed kun opnås ved at agere i fællesskab. Netværket har til formål at eksemplificere og diskutere nuværende og fremtidige perspektiver i den grønne omstilling med fokus på udførselspraksis.

Kort om netværket

Regeringens planer om at opnå en samlet reduktion på drivhusgasserne på 70% i 2030, betyder at byggeriet står over for store forandringer med afsæt i disse krav, etablerer WE BUILD DENMARK sammen med UCN en netværksgruppe med en ambition og at konkretisere og eksemplificere nye og aktuelle tendenser med særlig opmærksomhed på i de praktiske perspektiver. Ikke blot for at forsøge at være ”først med det nyeste”, men i særdeleshed for at nå ud i bredden, i skurvognene og på byggepladserne.

Det er således – med dette netværk – hensigten at afholde arrangementer, der kritisk perspektiverer bestemte aktuelle emner, således at det vil appellere bredt til entreprenører og udførende.

Der vil til hvert netværksmøde, vær afsat minimum 30 minutter til erfaringsudveksling og deling af virksomhederne nuværende status med bæredygtigt byggeri.

Foreløbige temaer

  • Fagligt oplæg og debatter omkring bæredygtighed og praksis fra hhv. entreprenør og rådgivers synspunkt.
  • Besøg og oplæg hos produktionsvirksomhed, med særligt fokus på klimakrav, nye byggemetoder og den grønne omstilling
  • Besøg og fagligt oplæg på byggepladser og/eller færdige byggeri, der eksemplificerer konkrete byggeri med særligt fokus på bæredygtigt byggeri.

Potentielle medlemmer

  • Materialeproducenter
  • Leverandører
  • Bygherrer
  • Entreprenører
  • Rådgivere
  • Og mange flere

Hvorfor skal du være med?

Fordi du gerne vil flytte branchen på bæredygtighedsrejsen. Måske er du nysgerrig, på forandringer i byggeriet ved de nye LCA krav ønsker og få den nyeste viden og inspiration fra de andre deltagere i netværket. Og så kan du møde andre, der ligesom dig gerne vil netværke og drøfte muligheder for nye spændende samarbejder, hvor fokus på praksis er i højsædet.

Har du spørgsmål til netværksgruppen?

Så er du velkommen til at kontakte Nichlas Hjelm Lundgaard fra UCN eller Lene Mariane Nielsen fra WE BUILD DENMARK.

Deltagelse i Netværksgruppe for bæredygtigt byggeri og klimakrav
Som medlem af WE BUILD DENMARK kan du deltage i netværket uden yderligere betaling.

Lene Marianer Nielsen

Lene Mariane Nielsen

Innovationskonsulent, WE BUILD DENMARK

+ 45 2133 8920
lene.mariane.nielsen@webuilddenmark.dk

Nichlas Hjelm Lundgaard

Adjunkt, University College Nordjylland

72691503
nhl@ucn.dk