Modular,Home
innovationssamarbejde

Vægsamlinger designet til adskillelse

Vægsamlinger designet til adskillelse

Hvad er udfordringen?

Cirkulær økonomi og Design for adskillelse er vigtige koncepter i fremtidens byggeri, for at vi kan bruge og genbruge ressourcer mere effektivt og mindske udledningen af CO2.

Hvis vi i fremtiden skal muliggøre adskillelse og genbrug af betonelementer uden store omkostninger i forbindelse med nedrivning, så skal samlingerne designes til adskillelse. Dette projekt vil derfor designe og eksperimentelt undersøge et nyt design til vægsamlinger, som vil muliggøre adskillelse til genbrug. Projektet vil teste samlingens bæreevne og duktilitet, så det sikres at samlingen kan anvendes som lastoverførende samling i betonelementbyggeri. Samtidig vil projektets parter – som repræsenterer hele værdikæden – sikre at samlingen er tilstrækkelig dokumenteret og gennemtænkt. Dette inkluderer både den statiske dokumentation og den praktiske udførelse af både samlingsdetaljer og betonelement.

Hvilke resultater og leverancer forventer vi af innovationssamarbejdet?

I dette innovationssamarbejder vil partnerne undersøge et nyt koncept for design af samlinger mellem vægelementer, som muliggør adskillelse og efterfølgende genbrug. Projektideen er at anvende en kendt løsning fra betonelementbyggeri; en vægsko. En vægsko er en boltet samling som bruges under vægelementer. Ved at bruge en boltet samling imellem vægelementerne vil det være muligt at adskille dem og samle dem på ny.

Omstillingen til en mere cirkulær byggesektor kræver nye løsninger, som dette projekt tilbyder. Denne type af samling er helt ny, og er til projektpartnernes viden ikke tidligere dokumenteret. Innovationssamarbejdet forventer at skabe eksperimentel evidens for at denne type af samling er mulig, og at den kan være et godt bud på en samling til adskillelse.

 

Bevilling

Logo_UFM

Partnere

Projektperiode
september 2023 - juli 2024

Fokusområde
Byggematerialer

Budget
750.000
Heraf 300.000 i støtte fra WE BUILD DENMARK

Kontaktperson
Jonas Søndergaard

Relaterede
innovationssamarbejder

GenDør – Demonstration af genbrug af branddøre

Projektperiode
november 2023
-
november 2024
Fokusområde
Byggematerialer

Biogen brandsikring af biogene vægkonstruktioner

Projektperiode
januar 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Byggematerialer

Udvikling af ruder med 50 års levetid – potentiale, metoder og test

Projektperiode
januar 2024
-
september 2024
Fokusområde
Byggematerialer

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse