Wood,Knot,Background.,Grunge,Wooden,Texture.,Dry,Desk,Cracks,Pattern.
innovationssamarbejde

KNAST – Brandsikker genbrug af træ som lameller

KNAST – Brandsikker genbrug af træ som lameller

Hvad er udfordringen?

Træer har grene, og når træ forarbejdes, vil der derfor forekomme knaster. Knaster anses dog (i den konventionelle træ og møbelindustri) som grimme, og derfor produceres der årligt store mængder affaldstræ, som enten downcycles til spånplader eller i værste fald ender på forbrændingen (ca. 24.000 m3 fra dansk produktion alene).

I stedet skal vi højne værdien af disse affaldsfraktioner ved at anvende det steder, hvor vi kan minimere spildet mest muligt – ligesom vi skal genbruge træ fra byggeriet i højværdiprodukter. Akustiklameller kan skæres meget små, og der kan derfor ressourceoptimeres i meget høj grad. Samtidig er akustiklameller et højværdiprodukt, som er enormt oppe i tiden, hvor lydkrav i byggeriet bliver stadig strengere både i forbindelse med nybyg, transformation og renovering.

Der er dog ikke blot lydkrav men også meget strenge krav til akustiklamellernes brandtekniske egenskaber, hvor der oftest stilles krav om, at de er B-s1,d0, den næsthøjeste brandklasse. Det betyder at træet skal brandimprægneres.

Projektets partnere har gennem en længere række af brandtest, hvor man har kontrolleret alle parametre, kunne observere, at det største problem med genbrugstræ overraskende er knaster, som ofte indeholder harpiks. Harpiksen brænder og tilføjer energi til ilden og udvikler en del røg. Det er ikke til at forudsige, om der er harpiks i knasterne eller ej. Skal vi derfor forestille os, at der skal kunne ydes garantier på genbrugstræ i højværdiprodukter som akustiklameller i fremtiden, eller på sigt kunne CE-mærke træet, skal vi løse udfordringen med knaster.

Hvilke resultater og leverancer forventer vi af innovationssamarbejdet?

Innovationssamarbejdets formål er at få løst udfordringen med knaster og udbrede kendskabet til at bevare eller højne værdien af fraskær fra træindustrien og undgå forbrænding eller downcycling. Desuden er det en afgørende trædesten for genbrugstræ, hvis der i fremtiden skal kunne ydes garantier for genbrugstræs brandtekniske egenskaber, eller hvis det skal CE-mærkes.

I projektet vil vi gennem brandtest undersøge, hvorvidt forskellige biobaserede coatings (fx Shellac) kan påføres lokalt på knasterne for at sikre et mere ensartet resultat. Desuden vil vi udvikle forskellige designgreb med kortere lamelstykker (fx 20 cm lange), som sættes sammen for at undgå materialespild, eller evt. lokalt at kunne fraskære knaster, hvis coatingløsningen ikke kan give ensartede resultater.

Vi skal bevare eller højne værdien af genbrugstræ. Akustiklameller i genbrugstræ har qua deres tykkelse, og mulighed for montering i mindre stykker, et stort potentiale for at reducere spild og er samtidig et populært produkt med en høj værdi.

Bevilling

Logo_UFM

Partnere

Projektperiode
oktober 2023 - oktober 2024

Fokusområde
Byggematerialer

Budget
750.000
Heraf 300.000 i støtte fra WE BUILD DENMARK

Kontaktperson
Kathrine Poulsen

Relaterede
innovationssamarbejder

GenDør – Demonstration af genbrug af branddøre

Projektperiode
november 2023
-
november 2024
Fokusområde
Byggematerialer

Biogen brandsikring af biogene vægkonstruktioner

Projektperiode
januar 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Byggematerialer

Vægsamlinger designet til adskillelse

Projektperiode
september 2023
-
juli 2024
Fokusområde
Byggematerialer

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse