Heavy,Rain,On,A,Black,Flat,Roof
innovationssamarbejde

Fugts påvirkning på isoleringsevnen ved flade tage

Fugts påvirkning på isoleringsevnen ved flade tage

Hvad er udfordringen?

Flade tage bliver bygget i stigende grad, især grundet deres mulighed for at lave grønne tage, tagterrasser, sætte solceller på taget og anvende kvadratmeter effektivt.

Dog er flade tage en risikobehæftet type konstruktion, som gør, at det står for 50-70% af alle fugtskader ifølge forskellige rapporter. Og de udbedringer bliver kun dyrere desto flere solceller og grønne tage der kommer, som er områder, der mangler dokumentation på. Det skønnes samtidig at mange af landets flade tage har mere vand indbygget end BYG-ERFA’s tommelfingerregel, hvilket i så fald ville forringe isoleringsevnen og lede til spildt energi.

I dag er der ingen muligheder for tidligt at detektere vandindtrængen og kontinuerligt have indsigt i, om mængden af vand i ens tag er skadelig for konstruktion og isoleringsevne. Det er et accepteret problem i branchen, som leder til uanede mængder spild og problemer. For at problemet bliver løst, er det essentielt at dyb forståelse om bygningsfysik kombineres med sensorteknologi og AI algoritmer.

Hvilke resultater og leverancer forventer vi af innovationssamarbejdet?

Projektets formål er at finde en metode til kontinuerligt at måle volumenprocenten af vand i varme, flade tage for at forstå den tabte isoleringsevne, når disse udsættes for vand under opførsel og vandindtrængning i sin levetid. I dag tillader BYG-ERFA 0,5% volumenprocent indbygget vand i flade tage. Erfaringer viser tegn på at mere vand indbygges, men hvordan kan dette måles og dokumenteres på en systematisk og sparsom måde?

Nyudviklet sensorteknologi og måleudstyr gør det muligt at fange dataen. Offentlig viden om bygningsfysikken på flade tage gør dataen til nyttig information. AI algoritmer gør det muligt at pakke den viden i en løsning tilgængelig for hele branchen.

Projektet forventes at give bygherre og rådgivere evidens for den tabte effekt af fugt i flade tage, så de fremtidigt vil kræve bedre løbende dokumentation af fugtforholdene i flade tage.

Bevilling

Partnere

Incuba

Projektperiode
februar 2024 - oktober 2024

Fokusområde
Byggematerialer

Budget
750.000
300.000 i støtte fra WE BUILD DENMARK

Kontaktperson
Kathrine Poulsen

Relaterede
innovationssamarbejder

Cirkulært Vinduesparti

Projektperiode
januar 2024
-
juni 2026
Fokusområde
Build 4.0, Byggematerialer

Cirkulært biogent byggesystem

Projektperiode
januar 2024
-
maj 2026
Fokusområde
Build 4.0, Byggematerialer

Genbrugssystem for trægulve

Projektperiode
januar 2024
-
december 2024
Fokusområde
Byggematerialer

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse