innovationssamarbejde

Cirkulært Byggepladstræ

Cirkulært Byggepladstræ

Hvad er udfordringen?

I bygge- og anlægsbranchen genereres årligt store mængder træaffald, som ofte ender på deponi eller bliver brændt. Dette affald repræsenterer en betydelig uudnyttet ressource, der kunne have bidraget til en mere bæredygtig brug af materialer. Udfordringen ligger i at finde en løsning, der ikke kun mindsker affaldsmængden, men også skaber værdi fra det genanvendte træ.

Hvilke resultater og leverancer forventer vi af innovationssamarbejdet?

Davidsens Tømmerhandel A/S vil i samarbejde med A. Enggaard, Overgaard Wood, Kystland og Skjøde Knudsen A/S forsøge at udvikle en bæredygtig model for indsamling, behandling og genanvendelse af træaffald fra byggepladser. Ved at implementere innovative metoder til sortering og genbrug, vil projektet omdanne byggeaffald til en værdifuld ressource, reducere miljøbelastningen og fremme cirkulær økonomi i branchen.

Innovationssamarbejdet forventer at levere flere nøgleresultater:

  • Etablering af effektive indsamlingssystemer: Udvikling af logistiske løsninger til at indsamle og transportere træaffald effektivt fra byggepladser til behandlingsfaciliteter.
  • Udvikling af genanvendelsesprocesser: Implementering af processer til at rengøre, sortere og forberede træet til genbrug, hvilket sikrer, at materialet bevarer sin værdi og kvalitet.
  • Demonstration af kommerciel levedygtighed: Evaluering af de økonomiske aspekter ved genbrug af træ, herunder potentielle besparelser og indtægtsstrømme fra salg af genbrugte træprodukter.
  • Skalering og replikering: Udarbejdelse af en skalérbar model, der kan udbredes nationalt, hvilket giver andre virksomheder og entreprenører mulighed for at implementere lignende praksisser.

Bevilling

Partnere

Skjøde Knudsen A/S

Projektperiode
juni 2024 - oktober 2024

Fokusområde
Byggematerialer

Budget
457.512
180.000 i støtte fra WE BUILD DENMARK

Kontaktperson
Anne Kirkegaard Bejder

Relaterede
innovationssamarbejder

Shou Sugi Bans brandegenskaber som facade og tag beklædning

Projektperiode
august 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Byggematerialer

Sprøjteudstyr til funktionsspecifik og CO2-negativ hampebeton

Projektperiode
juni 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Build 4.0, Byggematerialer

Genbrug i påkørselssikring

Projektperiode
juni 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Byggematerialer

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse