Esg,Environment,Social,Governance,Investment,Business,Concept
innovationssamarbejde

Cirkulære udbud og udbudsmodeller

Cirkulære udbud og udbudsmodeller

Hvad er udfordringen?

Projektet arbejder med udfordringerne omkring at skabe nye bæredygtige, innovative løsninger i en tilbudsfase med en arkitektkonkurrence. Projektet fokuserer på at øge samarbejdet og dialogen mellem tilbudsgivere og bygherre i programmering og tilbudsfasen, således at der opleves optimisme og muligheder, fair fordeling af risikobehæftede forhold og jævnbyrdige konkurrencebetingelser i henhold til innovative, bæredygtige løsninger mellem alle parter i tilbudsfasen.

Bæredygtighed fylder derfor 40% af tildelingskriterierne og underkriterierne herfor. Det øvrige udbudsmateriale er målrettet til at understøtte og give incitament til at innovere på bæredygtige byggeløsninger. Derudover har Bygherre valgt at nedbringe krav til aflevering af tilbudsmateriale i forhold til et konventionelt tilbud, med henblik på at frigive tid og ressourcer hos tilbudsgiverne til at afsøge nye, kreative løsninger.

Hvilke resultater og leverancer forventer vi af innovationssamarbejdet?

Innovationssamarbejdets partnere ønsker at bidrage til den grønne omstilling ved at lave et cirkulært udbud, der understøtter CO2 reducerende innovation for virksomhederne via samtale og samarbejde. Udbuddet stiller ambitiøse krav til og konkurrenceudsætter innovative løsninger for nedbringelse af klimaaftryk og for opnåelse af design for adskillelse. Skal grønne løsninger være bygbare, kræver det, at alle involverede i et byggeprojekt, byder ind med deres viden og kompetencer så tidligt i processen som muligt. Udbuddet skal være med til at synliggøre mulighederne for mærkbar nedbringelse af klimaaftrykket i virksomhedernes besvarelse af et offentlige udbud, ift. bygningsreglementets krav, samt danne præcedens for kommende udbud i Syddjurs og andre kommuner. Det forventes at partnerne kan afdække nye kreative løsninger for bæredygtigt byggeri, der kan afdække muligheden for et højere ambitionsniveau for bæredygtigt byggeri, end hvad bygningsreglementet stiller af krav.  

Bevilling

DEB-logo

Partnere

Projektperiode
januar 2024 - april 2024

Fokusområde
Build 4.0, Byggematerialer

Budget
1.050.000
Heraf 300.000 i støtte fra WE BUILD DENMARK

Kontaktperson
Darma Louise Duus

Relaterede
innovationssamarbejder

GenDør – Demonstration af genbrug af branddøre

Projektperiode
november 2023
-
november 2024
Fokusområde
Byggematerialer

Biogen brandsikring af biogene vægkonstruktioner

Projektperiode
januar 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Byggematerialer

Vægsamlinger designet til adskillelse

Projektperiode
september 2023
-
juli 2024
Fokusområde
Byggematerialer

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse