Bæredygtigt byggeri og cirkulær økonomi

Bæredygtigt byggeri og cirkulær økonomi

Bygge- og anlægssektoren har en væsentlig påvirkning på miljøet. 30% af Danmarks udledning af CO2 stammer fra energiforbruget i og fremstillingen af materialer til bygninger, og 35% af alt affald i Danmark kommer fra bygge- og anlægsbranchen, hvoraf en del er forurenet med kemiske stoffer. 

EU´s plan for omstilling af økonomien, så den understøtter en bæredygtig fremtid, giver et stort forretningspotentiale for virksomheder i byggebranchen, der arbejder målrettet med arkitekt- og ingeniørydelser, materialer og teknik. Det kan øge graden af bæredygtighed herunder cirkularitet i byggeriet. EU’s plan underbygges blandt andet af regeringens strategiudkast for bæredygtigt byggeri med øget cirkulær økonomi og introduktion af den frivillige bæredygtighedsklasse. 

Der er allerede stor efterspørgsel på bæredygtighed i projektering og udførelse af nybyggeri og renovering, samt i driften af bygningsmassen fra især offentlige og store private bygherrer. Efterspørgslen skyldes bl.a., at det har vist sig: 

  • At det ikke er dyrere at øge graden af bæredygtighed i et byggeri
  • At bygningerne er billigere at drive og lettere at sælge
  • At brugerne af bygningerne har bedre indeklima, sociale hensyn er højt prioriteret og miljøaftrykkene mindskes

WE BUILD DENMARK kan understøtte din virksomheds forretningsmuligheder og innovationsaktiviteter via partnerskabsdannelser, kompetencer om bæredygtighed til medarbejderne, samt tilbud om deltagelse i innovationsprojekter med en række vidensinstitutioner. Klyngen kan desuden skabe gode samarbejdsrelationer til de offentlige bygherrer og offentligt udbudte udviklingsprojekter, så du og din virksomhed kan præge det offentlige byggeri med jeres innovative og bæredygtige løsninger.

Kontakt en medarbejder

Kontakt en medarbejder

Christina Grann Myrdal

Christina Grann Myrdal
Innovationschef, bæredygtighed

+ 45 2459 3960
christina.grann.myrdal@webuilddenmark.dk

Kasper Nyhus

Kasper Nyhus
Kommunikationskonsulent

+45 2459 4292
kasper.nyhus@webuilddenmark.dk

Lene Marianer Nielsen

Lene Mariane Nielsen
Innovationskonsulent

+ 45 2133 8920
lene.mariane.nielsen@webuilddenmark.dk

Lars Holm

Lars Holm
Innovationskonsulent

+ 45 5177 7339
lars.holm@webuilddenmark.dk

KOMMENDE EVENTS