Fokusområder

Hvad kan jeg få hjælp til?

I WE BUILD DENMARK tager vi udgangspunkt i din virksomheds behov. Vi tilbyder dig en bred vifte af aktiviteter i hele Danmark indenfor 3 fokusområder:

  • Bæredygtigt byggeri og cirkulær økonomi
  • Digitalisering og automatisering
  • Smart City og intelligente bygninger

BÆREDYGTIGT BYGGERI OG CIRKULÆR ØKONOMI

Bygge- og anlægssektoren har en væsentlig påvirkning på miljøet. 30% af Danmarks udledning af CO2 stammer fra energiforbruget i og fremstillingen af materialer til bygninger, og 35% af alt affald kommer fra bygge- og anlægsbranchen, hvoraf en del er forurenet med kemiske stoffer. Der er plads til forbedring, og derfor ser vi her et forretningspotentiale, som vi vil hjælpe dig med at indfri via innovationsprojekter, nye samarbejder og kompetencer.

 Foto: Komproment

DIGITALISERING OG AUTOMATISERING

Igennem de seneste år har en lang række digitale teknologier nået en modenhed, hvor de er indenfor de fleste virksomheders rækkevidde. Robotter, droneteknologi, sensorer og brugen af digitale løsninger som BIM, VDC og VR vinder mere og mere indpas i en hverdag, hvor optimeringen af knappe ressourcer er et must. For at være med til at understøtte udviklingen på området tilbyder vi hele branchens værdikæde en nemmere adgang til viden, cases og finansiering af nye teknologier.

SMART CITY OG INTELLIGENTE BYGNINGER

 

Presset for at skabe mere bæredygtige byer og lokalområder vokser globalt, samtidig med at vi bliver flere og flere i verdens byer. Det skaber et hurtigt voksende nationalt og internationalt marked for smarte teknologier, der kan gøre byer og lokalsamfund mere bæredygtige, borgervenlige og effektive.

Vi hjælper dig med: 

  • Adgang til teknologisk viden
  • Samarbejde med forskningsmiljøer
  • Indsigt i, hvad kommuner og forsyningsselskaber efterspørger
  • Adgang til test- og demonstrationsaktiviteter
  • At tiltrække funding til projekter