Vojens: Infomøde om klimakrav

Dato for event:
30. maj 2023, 13:00
Tilmeldingsfrist
23. maj 2023

Deltag i infomøde i Vojens om klimakravene til nybyggeri.

Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger (VCBK) indbyder bygherrer, projekterende, udførende entreprenører og håndværkere, materiale-/teknikleverandør, undervisere og byggesagsbehandler til et informationsmøde om klimakravene for nybyggeri, der trådte i kraft 1. januar, og som er varslet strammet i løbet af de kommende år.

Til infomødet får du en indflyvning til, hvorfor byggebranchen skal udvikles i en bæredygtigere retning, og hvordan klimakravene i Bygningsreglementet skal forstås. Bagefter kan du få en dialog med en ekspert om de udviklede værktøjer til beregning og dokumentation af klimabelastningen, og en rådgiver viser, hvordan miljøaftrykket fra et byggeri kan reduceres ved hjælp af LCA-beregninger i designfasen.

Inden mødet starter, byder vi på en sandwich og lidt netværk, og efter mødet slutter vi af med at vise nogle af de værktøjer, som vi har udviklet i VCBK, og som er til fri afbenyttelse.

Tidspunkt for infomøde: Tirsdag den 30. maj 2023  kl. 13-16, men kom gerne til en forfriskning fra kl. 12.30

Program

12.30 Ankomst, registrering, sandwich og forfriskning.

13.00 Introduktion til Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger
Thilde Fruergaard Astrup, centerleder, Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger (VCBK)

VCBK hjælper byggebranchen med praktisk viden om klimakravene. Hør om, hvordan du kan bruge VCBK og dets gratis services til at skabe værdi for din virksomhed.

Hvorfor skal byggeriet være mere bæredygtigt og klimavenligt?
Lars Holm, seniorprojektleder i VCBK og WE BUILD DENMARK 

Der er øget politisk fokus på at opnå en mere bæredygtig byggebranche, der opfører, renoverer og driver byggeriet med størst mulig hensyn til miljøet. Graden af bæredygtighed skal øges, byggeriets klimapåvirkningerne skal reduceres, og samtidig skal det sikres, at bygninger er sikre og sunde at opholde sig i.

Præsentation af klimakravene 
Thilde Fruergaard Astrup, centerleder, Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger (VCBK)

Hør om klimakravene, og om hvordan de fungerer i bygningsreglementet, herunder hvad kravene betyder for de enkelte aktører i et byggeri.

14.15 Pause og kaffe/kage

14.30 Klimakravene i praksis – oplæg og tid til dialog med ekspert fra VCBK
Kai Kanafani, teknisk ekspert  i  VCBK,  og forsker hos  BUILD

Oplægget giver nogle bud på, hvordan arbejdet med klimakravene kan forankres i det daglige arbejde i byggeprojekter. Vi kommer omkring, hvilke forudsætninger der skal være til stede i forskellige projektfaser, hvilket samarbejde der er behov for, og hvordan digitale værktøjer kan understøtte arbejdet.

Der vil være rigelig tid til at komme i dialog med VCBK og øvrige deltagere for at drøfte konkrete problemstillinger.

Reduktion af klimaaftrykket fra byggeri ved hjælp af LCA-beregninger som designværktøj
Mikkel T. B. Volden, ingeniør og bæredygtighedsspecialist, teknisk direktør, BygherrePartner ApS

LCA-beregninger i den tidlige designfase kan give en betydelig reduktion i klimaaftrykket. Med udgangspunkt i forskellige byggeprincipper for et typisk enfamiliehus præsenteres konkrete eksempler på LCA-beregninger i den tidlige designfase. Det illustreres, hvordan man kan optimere bygningsdesignet gennem hotspotanalyser og variantsammenligninger. Inkl. en kort intro til LCA-begrebet, herunder standarder og velegnede værktøjer.

15.45 Værktøjer, der gør dig bedre til klimakravene
Thilde Fruergaard Astrup, centerleder, Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger (VCBK)

  • VCBK har udviklet en lang række værktøjer for at understøtte dit arbejde med klimakravenet. Hør bl.a. om:
  • VCBKs casebibliotek, der præsenterer LCA-data for 20 konkrete byggerier
  • ”LCA ifølge klimakravene”, der introducerer livscyklusvurdering (LCA) og giver baggrundsviden til at forstå LCA-begrebet
  • ”Guider til klimakravene”, der er fire selvstændige guider, som uddyber roller og opgaver for hhv. bygningsejerne, rådgiverne, entreprenørerne og byggesagsbehandlerne
  • Undervisningsmateriale om klimakravene

15.55 Afrunding og info om kommende arrangementer

16.00 Slut

Arrangementet afholdes i samarbejde med

I
Starttidspunkt
30. maj 2023, 13:00
]
Sluttidspunkt
30. maj 2023, 16:00
Sted

Erhvervshus Sydjylland
Billundvej 3
6500 Vojens

Pris
Deltagelse er gratis.
Tilmeldingsfrist
23. maj 2023