Vejbelysningsdagen

Dato for event:
19. september 2023, 08:30
Tilmeldingsfrist

Formålet med Vejbelysningsdagen er vidensdeling og debat omkring de nyeste trends indenfor vejbelysning. 

Deltagerne på dagen repræsenterer alle de væsentlige aktører indenfor vejbelysningsområdet, herunder kommuner, el-selskaber, installatører, rådgivere, producenter og importører mm.

På årets Vejbelysningsdag vil vi gå i dybden med, hvorfor vi har vejbelysning. Vi vil bl.a. komme ind på vejbelysnings betydning for vores velbefindende og betydning for trafiksikkerhed. Ligeså vil vi se på, hvordan lyset påvirker vores oplevelse af bylivet.

Vi skal høre om og debattere erfaringerne fra “gadelyskrisen” i 2022, herunder hvad har vi opnået af erfaringer med dæmp og natslukning i kommunerne. Vi retter også fokus mod styring af gadelys fremadrettet.

Vi ser også på de aktuelle lyskildeudfordringer – herunder hvordan vi kommer videre med den gode renovering.

Ovenstående er blot et udpluk af emnerne fra dagen. Få det fulde overblik over indlæg og indlægsholdere i programmet, som kan downloades herunder.

  Program

  08.30 – 09.15 Registrering og morgenbord

  09.15 – 09.20 Åbning af konferencen
  Taler: Klaus Bach Thomsen, FABA

  09.20 – 09.30 Hvorfor har vi vejbelysning?
  Ole Kjærgaard, der vil lede os gennem dagens program, ridser de store linjer op.
  Taler: Ole Kjærgaard, Fredsted Consulting

  09.30 – 10.15 Hvorfor er vejbelysning vigtig for vores velbefindende?
  Vi ser på de visuelle og fysiske konsekvenser ved dæmpning af vejbelysning.

  Taler: Kommer senere

  10.15 – 10.45 Hvad sker der med trafiksikkerheden, når vi slukker for gadelyset?
  Baseret på forskningsresultater ser vi på trafiksikkerheden i forlængelse af den natslukning der blev indført i en del kommuner i 2022.
  Taler: Michael Wøhlk Jæger Sørensen, Sweco

  10.45 – 11.15 Networking, kaffe og frugt

  11.15 – 11.45 Hvem er ansvarlig for personskade, hvis vejbelysningshåndbogen ikke overholdes?
  Hvilke juridiske konsekvenser kan det få, hvis man pga. energibesparelser ikke opfylder vejledningerne for vejbelysning, og der sker personskade?
  Taler: Søren Hilbert – Schjødt Advokater

  11.45 – 12.15 Hvordan påvirker lyset den menneskelige oplevelse af bylivet?
  Vi skal se på den seneste forskning indenfor hvordan afbalanceret belysning kan understøtte arkitektoniske og sociale kvaliteter i bymæssig sammenhæng.
  Taler: Mette Hvass, Aalborg Universitet København

  12.15 – 13.15 Frokost og Networking

  13.15 – 14.15 Hvilke erfaringer har vi fået fra ’gadelyskrisen’ i 2022?
  Med Kenneth Munck som ordstyrer debatterer vi de erfaringer, som Verdo, Andel Lumen og EDF har opnået med dæmp og natslukning i kommunerne.
  Ordstyrer: Kenneth Munck, Light Bureau, Morten Gjølstad, Andel Lumen, Jakob Hedegaard, Verdo og Søren Hansen, EDF

  14.15 – 14.45 Networking, kaffe og frugt

  14.45 – 15.15 Lyskildeudfordringer – hvordan kommer vi videre med den gode renovering?
  Kompaktlysstofrørene er allerede udfaset – hvad er alternativerne?
  Taler: Kenneth Munck, Light Bureau

  15.15 – 15.45 Hvilke behov vil der komme for styring af gadebelysning i fremtiden?
  Fremadrettet har vi behov for belysningsanlæg, der kan styres mere fleksibelt. Hvad er de nyeste trends, erfaringer og muligheder?
  Taler: Kim Asmussen

  15.45 – 16.00 Networking, kaffe og frugt

  16.00 – 16.30 Gadelamper – kan man balancere hensyn til finansiering og anlægsramme?
  Taler: Anders Windinge, KL

  16.30 – 16.55 Præsentation af et flot nyt belysningsanlæg
  Vi ser anlægget ’Big Blue’ i Skive og hører om tankerne bag projektet.
  Taler: Karina Kobæk, Skive Kommune

  16.55– 17.00 Afslutning af dagen

  17.00 – 17.45 Networking og produktdiskussioner
  Udstilling af produkter relaterende til dagens agenda.

  Programmet opdateres løbende. Ret til ændringer forbeholdes.

  Se mere på www.vejbelysningsdagen.dk

  I
  Starttidspunkt
  19. september 2023, 08:30
  ]
  Sluttidspunkt
  19. september 2023, 17:45
  Sted

  Odense Congress Center
  Ørbækvej 350, 5220 Odense

  Pris
  2.950 ekskl. moms
  Tilmeldingsfrist