Event

Øget genbrug af byggematerialer – ekskursion til Syddansk Universitet

Få spændende ny viden om genbrug af beton, når “Arbejdsgruppen for øget genbrug af beton” i regi af handlingspartnerskabet for øget genbrug i bygge- og renoveringsprojekter besøger SDU i Odense.

Her skal vi drøfte udfordringerne ved at genbruge beton-elementer som huldæk, søjler og bjælker samtidig med at vi får seneste nye test-resultater – bl.a. for huldæk fra Gellerupparken, der er næsten 60 år gamle. Vi besøger under vejs laboratoriet og ser konkrete afprøvninger. Her ser vi også styrke-test af brugte træspær.

Desuden vil der blive præsenteret, hvordan man kan designe stikprøveplaner, så trykstyrken af genbrugte beton-elementer kan estimeres med mindst mulig usikkerhed.

Alle fynske kommuner har nu tilsluttet sig partnerskabet og dermed øget fokuset på anvendelse af genbrugsmaterialer i deres respektive bygge-og renoveringsprojekter. Vi markerer det samlede fynske initiativ for et Fyn uden affald i forbindelse med vores ekskursion.  

 

Målgruppe: Ansatte i virksomheder og organisationer, der har tilsluttet sig “Partnerskabet for øget genbrug af byggematerialer”, se organisationerne her:  Halvdelen af de tilgængelige pladser er indtil én uge før arrangementet reserveret til ansatte i virksomheder, der er tilmeldt “Arbejdsgruppen for øget genbrug af beton”. 

Er du ansat i en virksomhed/organisation, der har tilsluttet jer minimum ét af to handlingserklæringer for øget genbrug af byggematerialer, er du ligeledes meget velkommen til at tilmelde dig. Det gælder også, hvis du er fra en virksomhed, bygherre el. anden type, der er i overvejelse om tilslutning til handlingserklæringer. Her får du en uge før en underretning om, hvorvidt der er ledige pladser udover partnerskabsvirksomhederne. 

Det er ikke muligt at deltage digitalt. 

Program

11.45  Ankomst, sandwich og netværk

12.15  Velkomst 

De fynske kommuner bakker op om øget genbrug af byggematerialer
v/ Borgmester Hans Stavnsager, Faaborg-Midtfyn Kommune.

De  10 fynske kommuner arbejder for et Fyn uden affald og derfor vil vi i fremtiden bruge  byggematerialer, der har været brugt før. Det forudsætter godt samarbejde med rådgiverne, entreprenørerne og ikke mindst nedrivningsbranchen som det er udtrykt i konceptet for handlingserklæringer om øget genbrug. Vi vil søge materialer før projektering i vores byggerier.

CØ i ny genbrugspladsstruktur – eksempel på aktuelt fynsk projekt med høj genbrugsprofil
v/ Ejendomschef, ingeniør Jane Haugaard Bruun, Middelfart Kommune

Hør om processen, hvor der er gået ”all in” med genbrug af materialer og hvor bygherre har haft en væsentlig rolle. 

Arbejdet med handlingserklæringerne
v/ 
Projektleder Josephine Hasling Mikkelsen, Gate 21 og Chefkonsulent Bæredygtigt Byggeri, Klaus Kellermann, Roskilde Kommune 

Gate 21 giver en status på arbejdet med partnerskabets  handlingserklæringer for øget genbrug og hvad vi kan ved at arbejde sammen om at efterspørge og udvikle løsninger på genbrug i byggeriet.

Klaus Kellermann fra Roskilde Kommune fortæller om, hvordan kommunen via handlingserklæringerne og samarbejdet i partnerskabet, lykkes med at få flere og flere genbrugte byggematerialer i deres kommunale projekter.

13.15 Pause m kaffe og te

13.30 Resultater fra projekter, der øger genbrug af byggematerialer
v/ Lektor og forskningsleder Henrik Brøner Jørgensen, SDU

Nye samlinger til genbrug af huldæk
Der er udviklet og testet nye last-overførende samlinger i forbindelse med genbrug af betonelementer, f.eks. huldæk. Desuden er der bl.a. udviklet et hybrid træ-beton dækelement bestående af genbrugte huldæk samlet med limtræsbjælker.

14.00 Besøg i SDU Structures laboratorium
v/Henrik Brøner Jørgensen, SDU

Præsentation af igangværende eksperimentelle projekter med fokus på genbrug. Vi tager et kig på faciliteterne og der vil være små præsentationer fra studerende og forskere, herunder et projekt om design af vægelementer.

God mulighed for netværk og spørgsmål. Returnering til bygning 47.

14.40 Fuldskalaforsøg af nedtagne huldæk og stikprøveplaner for genbrugte betonelementers trykstyrke
v/ Konsulent Mia Schou Møller Lund, Teknologisk Institut 

Projektet (P)RECAST har gennem et bredt samarbejde med brancheaktører fokus på at bane vejen for genbrug af betonelementer i nyt byggeri.  Stikprøveplaner kan designes, så trykstyrken af genbrugte betonelementer kan estimeres med mindst mulig usikkerhed.

15.05 Pause m kaffe og te

15.20 Genbrug i praksis – direkte genbrug af konstruktionstræ.
v/ Arkitekt, Partner Michael Skov, Rex Skov Arkitekter og Henrik Brøner Jørgensen, SDU

Trækvaliteten af tagspær fra nedrivningen af 363 rækkehuse i Åhaven i Odense undersøges lige nu. Bl.a. sammenlignes destruktive og ikke-destruktive metoder vha. statistisk evaluering af trækvaliteten.

Michael Skov fra Rex-Skov Arkitekter perspektiverer genbrug af træ fra en arkitekt-vinkel, mens Henrik Brøner Jørgensen præsenterer de foreløbige resultater.

15.50 Fremtidigt genbrug af betonelementer 

Drøftelse i plenum:

  • Udfordringer med genbrug af beton, som ikke har været adresseret
  • Implementering af forskningsresultaterne i vores byggeprojekter
  • Hvordan gør vi i vores næste bygge-projekt for øgning af genbrugs-andelen? 
  • Andre emner fra arbejdsgruppen

16.30 Tak for i dag inkl. kommende arrangementer og initiativer i partnerskabet.

Arrangører

Syddansk Universitet
WE BUILD DENMARK
Gate 21

Finansieret af

Innovationskraft - UFS

Dato og tidspunkt

Sted

Syddansk Universitet, bygn. 47, plenum i niveau 1 (følg pilene fra indgangsdøren)
Moseskovvej 81, 5230 Odense M, Danmark

Pris

Gratis

Tilmeldingsfrist

24. maj 2024

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse