Event

Netværksmøde for dokumentation af mere bæredygtigt byggeri

Dette er 8. møde i netværksgruppen for dokumentation af bæredygtigt byggeri, hvor vi skal arbejde med temaet "Kan dokumentation redde bygninger fra nedrivning?". Vi ønsker nemlig et øget fokus på potentialerne i at renovere fremfor at bygge nyt.

Byggebranchen har et stort ansvar i denne dagsorden grundet ressourceforbruget, energiforbruget, affaldsmængderne mv. Hvert år går mange ressourcer til spilde, og det er derfor vigtigt at tænke udnyttelse af den eksisterende bygningsmasse smartere.

Renovering og transformation af den eksisterende bygningsmasse er vejen frem, bl.a. for at vi kan nå klimamålene. Det kommer til at øge kravene til dokumentation for at kunne leve op til gængse standarder, samt krav til kompetencer på tværs af værdikæden.

Netværksmødet kommer til at indeholde flere faglige indlæg med udgangspunkt i højaktuelle projekter, hvor der sættes lys på, hvordan vi som branche kan fremme graden af renovering fremfor nybyg. Hvilken dokumentation er nødvendig og tilgængelig i dag? -  og hvad kan vi forvente i fremtiden i forhold til dokumentation for at kunne fremme renovering og transformation?

Program

09:00 Velkommen og bordet rundt 
v. Sofie Frydkjær Witte, konsulent, Center for Bæredygtigt Byggeri, Teknologisk Institut.

09:15 Fremtiden for renovering: LCA, klimakrav og dokumentation til renovering
v. Thilde Fruergaard Astrup, Seniorkonsulent, Center for Bæredygtigt Byggeri, Teknologisk Institut (online).

Status på kommende klimakrav til renovering - hvad er vores forventninger, og hvad forventer vi, at det kan kræve af dokumentation? Fremtiden for renovering vil indebære en stærkere tilknytning mellem klimamål og dokumentationskrav for at sikre, at renoveringsprojekter lever op til de nødvendige krav og standarder.

09:35  Muligheder og udfordringer ved genbrug af bærende konstruktioner
v. Lone Hedegaard Mortensen, Afdelingsleder, Bæredygtighed, ABC rådgivende Ingeniører

Renovering og transformering af bygninger medvirker til en lavere klimabelastning og affaldsmængde i byggeriet sammenlignet med nybyggeri. Det er derfor sund fornuft at genbruge eksisterende bygninger, hvis vi ser alle eksisterende konstruktioner som en ressourcebank. Så har vi pludselig utrolig mange materialer, som vi ikke skal udlede CO2 på for at producere. Du får mulighed for at møde en af de eksperter, der står bag Social- og Boligstyrelsen’s guide, der vejleder om genbrug af bærende konstruktioner i eksisterende bygninger fremfor nedrivning og nybyggeri, målrettet de professionelle i byggebranchen.

Netop i denne undersøgelse er dokumentationen essentiel. Fortællingen om de muligheder og udfordringer, der er omkring genbrug af bærende konstruktioner, indebærer netop et fokus på, at dokumentationen i fremtiden skal være korrekt og tilgængelig. Så hvad skal der til for, at vi ikke står i disse udfordringer i fremtiden, som vi gør i dag? Det er dét, som denne analyse også kan belyse.

10:00 Gode grunde til at vedligeholde og renovere vores bygninger - både de store og de små 
 
v. Sara Finsdóttir, Center for Bæredygtigt Byggeri, Teknologisk Institut of Morten Jepsen, Grundlægger af KÆRHUS

Projektet IGENBO har undersøgt parcelhusejernes barrierer for at renovere og motivation for at vælge nybyggeri. I Danmark rives der tre huse ned hver dag, som skal erstattes med nybyggeri. Projektet har i dialog med brancheaktører analyseret denne udvikling og er i år kommet med nogle konkrete anbefalinger.

Virksomhedscase KÆRHUS . En redning mod nedrivning: Hvis vedligehold er nøglen til at forebygge nedrivninger, så skal der nye virksomheder til. En af disse er KÆRHUS, som tilbyder vedligeholdelsesplaner og 360-graders boligtjek, netop med henblik på at passe på husene og dermed på kloden.

Fundende fra IGENBO- projektet og de perspektiver der er heri, samt de erfaringer KÆRHUS har, sætter fokus på udfordringer og muligheder, og hvordan og hvorfor dokumentationen er vigtig. Dette er betragtninger der kan bredes ud i et større samfundsmæssigt og professionelt perspektiv.

Det handler om, hvordan vi sikre et dokumenteret beslutningsgrundlag og kvalitetssikring.

10:40 Pause

10:50 Netværksøvelse
v. Sofie Frydkjær Witte, konsulent, Center for Bæredygtigt Byggeri, Teknologisk Institut.

Vi har på dette netværksmøde sat god tid af til dialog og en faglig diskussion. Vi sætter særligt fokus på, hvad og hvordan vi på tværs af værdikæden kan fremme renovering frem for nybyg? – hvordan kommer vi i mål med de usynlige renoveringer og bevarer det allerede eksisterende?

 11:50 Afrunding, evaluering og næste møde

Mødet afvikles i Syddanske Forskerparker i Odense og det anbefales at møde fysisk, men det er også muligt at deltage online. Tilkendegiv dette ved tilmeldingen.

 

Arrangører

Teknologisk Institut
WE BUILD DENMARK

Finansieret af

Innovationskraft - UFS

Dato og tidspunkt

10. June 2024, 09:00 - 12:00

Sted

Syddanske Forskerparker
Forskerparken 10, 5230 Odense M

Pris

Gratis for medlemmer. Din virksomhed skal være medlem af WE BUILD DENMARK. Se oversigten

Tilmeldingsfrist

5. June 2024

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse