Event

Generalforsamling i WE BUILD DENMARK

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2024

Vi glæder os til at se så mange af vores medlemmer som muligt den 4. juni 2024, når vi afholder ordinær generalforsamling. Om du står på en byggeplads, befinder dig på en tegnestue eller er et helt tredje sted, så behøver du ikke at røre dig en meter. Det hele foregår nemlig online og tager kun 1 time.

Årets vigtigste dag for WE BUILD DENMARK er ved at nærme sig med hastige skridt. Yes, der er tale om den ordinære generalforsamling i WE BUILD DENMARK. Vi håber, at du vil bruge din indflydelse til at sætte retning for det kommende års arbejde. Generalforsamlingen er WE BUILD DENMARK’s øverste myndighed i alle anliggender, og vi håber, at du har mulighed for at deltage. Vi er en demokratisk organisation, og din mening tæller.

WE BUILD DENMARK’s bestyrelsesformand Martin Manthorpe, direktør ved NCC, vil indlede mødet med en velkomst og beretningen for 2023. Derefter får du mulighed for at godkende sidste års regnskab, høre og bidrage med forslag og være med til at spille en aktiv rolle i at udvælge repræsentanter til bestyrelsen.

Forslag til beslutning
Har du forslag til beslutning, som du ønsker at få på dagsordenen, er det vigtigt, at du sender dem til os . Det samme gælder, hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen. Frist for fremsendelse er 25. maj 2024.

Jeg er forhindret i at deltage. Hvad gør jeg?
Som stemmeberettiget er du velkommen til at sende en substitut. Du skal blot udfylde og underskrive en fuldmagt. Send den udfyldte og underskrevne fuldmagt til info@webuilddenmark.dk senest fredag d. 31. maj 2024 kl. 12. Din substitut skal tilmelde sig generalforsamlingen.

Du får link til deltagelse tilsendt efter din tilmelding.

Har du spørgsmål eller kommentarer?
Du er meget velkommen til at kontakte os ved at sende en mail til info@webuilddenmark.dk.

Vi glæder os til at se dig til en time med netværk, debatter og valg.  

Program

Velkomst
v/ Martin Manthorpe, direktør for strategi og udvikling i NCC og formand for bestyrelsen i WE BUILD DENMARK

Valg af dirigent

Formandens beretning til godkendelse

Forelæggelse af sidste års regnskab til godkendelse 

Forslag til kontingent for det kommende år til godkendelse 

Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 
Vedtægtsændringer

Valg af medlemmer til bestyrelsen
Der er valg til følgende medlemskategorier:

  • Kategori A og B: 2 pladser (Iværksættere og virksomheder med op til 25 ansatte)
  • Kategori C: 2 pladser (Virksomheder fra 26 – 100 ansatte)
  • Kategori F: 2 pladser (Brancheorganisationer og lign.)
  • Kategori H: 1 plads (Institutionelle bygherrer)

Valg af revisor

Evt.


 

Arrangører

WE BUILD DENMARK

Finansieret af

DEB tilbageløb

Dato og tidspunkt

Sted

Online

Pris

Kun for medlemmer af WE BUILD DENMARK

Tilmeldingsfrist

31. maj 2024

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse