Event

Ekstraordinær generalforsamling 2024

WE BUILD DENMARKs medlemmer inviteres hermed til ekstraordinær generalforsamling.

Den ekstraordinære generalforsamling 2024 afholdes i henhold til vedtægterne.

Program

Velkomst 
v. Martin Manthorpe, formand for bestyrelsen i WE BUILD DENMARK

Valg af dirigent

Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
– Forslag om ændringer af vedtægter

Evt.

Arrangører

WE BUILD DENMARK

Finansieret af

DEB tilbageløb

Dato og tidspunkt

Sted

Online
Online

Pris

Kun for medlemmer af WE BUILD DENMARK

Tilmeldingsfrist

26. juni 2024

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse