Netværk for bæredygtighed og beton

Beton er det mest anvendte byggemateriale både globalt og i Danmark. Samtidig er beton forbundet med en ikke uvæsentlig andel af klima- og miljøpåvirkning, både ift. CO2-udledning og ressourceforbrug. Derfor er potentialet for at påvirke byggeriets klimaaftryk stort, når aftrykket fra betonen reduceres.

Kort om netværket

Visionen med netværksgruppen er at samle hele byggebranchen om et fælles mål om at reducere klimapåvirkningen fra beton og inspirerer virksomheder til hvordan de selv kan gøre en forskel.

Som medlem af netværket bliver du inviteret til en række møder og events i løbet af året, hvor der vil blive delt inspiration, erfaringer og den nyeste viden indenfor forskning og udvikling. Du har også selv mulighed for at byde ind med forslag til relevante emner, som vi skal tage op.

Netværket samarbejder desuden med Bæredygtig Beton initiativet, som du kan læse mere om her

Baggrunden for netværket

Netværket udspringer af Bæredygtig Beton initiativet, som er en netværksgruppe i byggeriet, der har til formål at accelerere den grønne omstilling i betonbranchen. Siden 2021 har WE BUILD DENMARK bidraget, og i 2022 er det blevet til et selvstændigt netværk under WE BUILD DENMARK.

Deltagelse i netværket

Som medlem af WE BUILD DENMARK kan du deltage i netværket uden yderligere betaling. Hvis du er nyt medlem kan du krydse af i din indmeldingsblanket, at du ønsker medlemskab af gruppen. Er du eksisterende medlem og ønsker at deltage i netværket, så send en mail til Marianne Meyer Jacobsen, der kan hjælpe med tilmeldingen marianne.meyer.jakobsen@webuilddenmark.dk

Har du spørgsmål til netværket? Kontakt gerne Katja Udbye Christensen, kudc@teknologisk.dk  eller Marianne Meyer Jakobsen, marianne.meyer.jakobsen@webuilddenmark.