AFHOLDTE EVENTS

AEC Hackathon

WORKSHOP 2/3: Byggeproces og Samarbejde i det Modulære Byggeri

23. oktober 2023

Modulært byggeri har fået øget opmærksomhed i branchens søgen efter løsninger og byggemetoder, der kan gøre byggeriet kortere og mere bæredygtigt. Ved at anvende byggemoduler, der færdigproduceres på fabrikker og transporteres til byggepladsen, kan byggeriet effektiviseres, tidsplanerne forkortes, og miljøpåvirkningen kan formentlig reduceres.

AEC Hackathon

Nye Materialevalg og Løsninger: Bæredygtigt Design er Nøgleordet

10. oktober 2023

Møderne handler om de nye klimakrav, og hvordan og dokumentation håndteres i praksis. Der er særligt fokus på, hvordan virksomheder arbejder med nye forretningsmuligheder, produkter, løsninger indenfor blandt andet byggevarer og på selve byggepladsen.

AEC Hackathon

GÅ-HJEM-MØDE EG for Begyndere: Del 2

03. oktober 2023

WE BUILD DENMARK har sammen med Construction Center Denmark og VIA University College sammensat 3 x ‘GÅ-HJEM-MØDER’ hvor der tages fat i de mest basale ting om ESG i din forretning.

AEC Hackathon

Nye og Kommende Krav til Dokumentation af Bæredygtighed i Byggeriet

02. oktober 2023

På dette 5. netværksmøde sætter vi rammen for, hvad der er aktuelt lige nu, og hvordan det påvirker forskellige virksomheder i værdikæden. Desuden kigger vi i krystalkuglen og drøfter, hvad vi kan forvente de næste 5 år, så du og din virksomhed kan blive klædt bedre på for at imødekomme fremtidens krav.

AEC Hackathon

Intelligente Bygninger

27. september 2023

WE BUILD DENMARK, Energiforum Danmark og Intelligent Energi inviterer til fælles temadag om Intelligente bygninger med status på bygningers rolle i energisystemet.

Styrbare bygninger kan spille en central rolle i fremtidens energisystem. Med deres betydelige energiforbrug er potentialet for besparelser markant, og særligt større bygninger kan samtidig forbruge energi fleksibelt i kraft af deres lagerkapacitet.

AEC Hackathon

Innovation af Ingenting - kan vi løse Klimakrisen, ved at gøre mindre?

22. september 2023

Netværksgruppen for FNs Verdensmål i byggeriet inviterer til en eftermiddag, hvor vi diskuterer, hvorvidt nogle af branchens svar på klimakrisen kan findes, hvis vi lærer at trække fra frem for at lægge til, når vi udvikler byggeriet.

AEC Hackathon

Netværksmøde om Biobaserede Byggematerialers betydning for sikring af godt Indeklima

21. september 2023

Det er efterhånden almindeligt kendt, at biobaserede byggematerialer – af bl.a. træ, halm, strå, ler, ålegræs mm. – i stigende grad anvendes i byggeriet, da det bidrager til at reducere udledningen af CO2. Hvad færre er opmærksomme på, er, at biobaserede byggematerialer samtidig er en gevinst for indeklimaet på grund af mindre afgasning og mange materialers gode effekter ift. reduktion af støj.

AEC Hackathon

Robotter og Smart Tools

21. september 2023

Kom med til konferencen ‘Robotter og Smart Tools’ i Odense, hvor du kan få indsigt i og med egne øjne kan se, hvordan de nyeste produkter og teknologier kan benyttes i praksis. 21. september kan du blive opdateret, inspireret og få kontakt til en lang række virksomheder, som kan hjælpe dig med at komme i gang med at benytte nye teknologier.

AEC Hackathon

VIP Bus til "Robotter og Smart Tools" i Odense - skal du med?

21. september 2023

Den 21. september inviterer WE BUILD DENMARK, Odense Robotics og UCL for andet år i træk til en unik konference, hvor du får indsigt i de seneste produkter og teknologier, og ser dem i aktion. Det er din chance for at blive opdateret, finde inspiration og knytte netværk til en bred vifte af virksomheder og mennesker i byggesektoren. Derudover er der en masse spændende oplæg på programmet!

AEC Hackathon

BIM World CPH - Nordic Digital Construction

19. september 2023

Digitalization is the key to the industry becoming more efficient, more transparent, and more sustainable. Building Green and BIM World Copenhagen are happy to invite the Scandinavian building industry to a brand-new event, where you will learn about the digital advances in the sector, and how we can become better at working intelligently and digitally throughout the building process.

AEC Hackathon

Vejbelysningsdagen

19. september 2023

På årets Vejbelysningsdag vil vi gå i dybden med, hvorfor vi har vejbelysning. Vi vil bl.a. komme ind på vejbelysnings betydning for vores velbefindende og betydning for trafiksikkerhed. Ligeså vil vi se på, hvordan lyset påvirker vores oplevelse af bylivet.

Vi skal høre om og debattere erfaringerne fra “gadelyskrisen” i 2022, herunder hvad har vi opnået af erfaringer med dæmp og natslukning i kommunerne. Vi retter også fokus mod styring af gadelys fremadrettet.

AEC Hackathon

Byggeaffald som ressource

14. september 2023

Hvordan håndterer vi affald på den bæredygtige byggeplads? Det kommer vi et skridt nærmere, når ConTech Lab og WE BUILD DENMARK inviterer til workshop om ressourceeffektiv affaldshåndtering og gode måder at imødekomme fremtidige dokumentationskrav.

AEC Hackathon

Kom Med Netværk for Træbyggeri på Byggepladsbesøg på DTU

14. september 2023

Den 14. september fra kl. 13-15 kan du komme med til DTU’s nye klimalaboratorium på DTU Campus Lyngby, når Netværk for Træbyggeri inviterer på byggepladsbesøg.

Vi får oplæg og rundvisning i byggeriet af Per Thomas Dahl fra CLT Danmark og Jakob Haugaard Hansen fra MT Højgaard. Det faglige fokus er bl.a. på fugthåndtering i byggeprocessen.

AEC Hackathon

På Vej Mod NET-ZERO

11. september 2023

Som en del af vores fælles ansvar for at bekæmpe klimaforandringerne spiller små og mellemstore byer en afgørende rolle. Derfor er det vigtigt at skabe og styrke lokale innovationsøkosystemers relationer og vidensudveksling, så vi sammen kan øge vores kapacitet til planlægning, implementering og opskalering af net-zero løsninger.

AEC Hackathon

Klimakrav i Praksis - er CLT en del af Løsningen?

24. august 2023

Arrangementet gør status på de foreløbige erfaringer med anvendelse af CLT som et af redskaberne i den grønne omstilling af dansk byggeri.

Mødet afholdes hos Ambercon i Støvring, hvor der også er rundvisning. Ambercon der er i færd med at ændre deres produktionslinjer fra beton til hybridløsninger, hvor man bl.a. tilbyder facader med CLT.

AEC Hackathon

Bæredygtigt Byggeri: Opdag Nye Muligheder og Lokale Samarbejdspartnere

23. august 2023

Vil du med til lokale møder i Nordjylland om klima- og dokumentationskrav, materialevalg og forretningsudvikling og meget mere?

I samarbejde med DI Byggeri og erhvervskontorerne i Rebild, Mariagerfjord og Vesthimmerland inviterer vi til et forløb af tre møder – du bestemmer selv, om du er med hele vejen, eller om du dropper ind til enkelte møder.

AEC Hackathon

Workshops: Øg Produktiviteten med Droner og Mobile Robotter

06. juli 2023

WE BUILD DENMARK og Teknologisk Institut vil gerne sætte fokus på potentialer ved brug af droner og mobile robotter i forbindelse med opmålings- og staderegistreringsopgaver i byggeriet.

AEC Hackathon

Kom Med Netværk For Træbyggeri På Besøg På Marmormolen i Nordhavn

28. juni 2023

Den 28. juni kan du komme med på byggepladsbesøg, når Dansk Netværk for Træbyggeri arrangerer on-site besøg på Marmormolen. Her skal vi besøge byggepladsen og høre oplæg om den erhvervsejendom, som AP Ejendomme opfører og som med sine godt 28.000 kvadratmeter, er et af Danmarks største byggerier i træ.  

AEC Hackathon

Ordinær Generalforsamling 2023

20. juni 2023

Vi glæder os til at se så mange af vores medlemmer som muligt den 20. juni 2023, når vi afholder ordinær generalforsamling. Om du står på en byggeplads, befinder dig på en tegnestue eller er et helt tredje sted, så behøver du ikke at røre dig en meter. Det hele foregår nemlig online og tager kun 1 time.

AEC Hackathon

Kursus: Smarte Teknologier Til Optimeret og Bæredygtig Bygningsdrift og Ejendomsstyring

13. juni 2023

Få viden og værktøjer til, hvordan du kan bruge data og analyser, når du skal optimere ressourceforbruget i driftsorganisationer eller ejendomsforvaltningsselskaber.  

AEC Hackathon

Digital Day

06. juni 2023

Du får en dag pakket med viden, inspiration og networking. Du får konkrete do’s & don’ts fra en SaaS virksomhed, der har arbejdet meget med området, du kan lære mere om funding og hvad forskellen er på SaaS forretningsmodeller og almindelige forretningsmodeller, og så kan du møde to startups, der er lykkedes med at skabe deres SaaS-løsninger.

AEC Hackathon

Scaling Up Circular Solutions

01. juni 2023

De danske ambassader i Norden, BLOXHUB, Danske Ark, Göteborgs by, Københavns Kommune, Malmø by, Stockholms by og WE BUILD DENMARK inviterer dig til en workshop, der sigter mod at skabe metoder til at opskalere eksisterende cirkulære løsninger inden for byggebranchen.

AEC Hackathon

Vojens: Infomøde Om Klimakrav

30. maj 2023

Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger (VCBK) indbyder bygherrer, projekterende, udførende entreprenører og håndværkere, materiale-/teknikleverandør, undervisere og byggesagsbehandler til et informationsmøde om klimakravene for nybyggeri, der trådte i kraft 1. januar, og som er varslet strammet i løbet af de kommende år.

AEC Hackathon

Build In Wood 2023 - Danmarks Største Trækonference

23. maj 2023

Igen i år er WE BUILD DENMARK partner på konferencen Build in Wood, når den afholdes for 6. gang. Vi tager en status på træbyggeri i Danmark og ser nærmere på både afsluttede, igangværende og kommende træprojekter i ind- og udland. På den måde kan vi lære af konkrete erfaringer og ’do’s and don’ts’ og blive klogere på hvordan vi bruger træet som ressource på den mest hensigtsmæssige måde for mennesker og planet.

AEC Hackathon

Aarhus: Infomøde Om Klimakrav

23. maj 2023

Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger (VCBK) indbyder bygherrer, projekterende, udførende entreprenører og håndværkere, materiale-/teknikleverandør, undervisere og byggesagsbehandler til et informationsmøde om klimakravene for nybyggeri, der trådte i kraft 1. januar, og som er varslet strammet i løbet af de kommende år.

AEC Hackathon

Kursus: Digitale Tvillinger For Beslutningstagere

22. maj 2023

SDU’s LSP Center og partnere afholder et kursus for dig, som gerne vil være på forkant med automation og digitale værktøjer. Lær, hvordan I kan kvalitetssikre og optimere produktionen og arbejdsprocesserne. Det er helt GRATIS at deltage!

AEC Hackathon

København: Infomøde Om Klimakrav

22. maj 2023

Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger (VCBK) indbyder bygherrer, projekterende, udførende entreprenører og håndværkere, materiale-/teknikleverandør, undervisere og byggesagsbehandler til et informationsmøde om klimakravene for nybyggeri, der trådte i kraft 1. januar, og som er varslet strammet i løbet af de kommende år.

AEC Hackathon

Indendørsbelysnings-Dagen 2023

11. maj 2023

Både i dansk lovgivning og EU ruller det ind med nye nøgletal, de har til formål at skabe et præcist sprog for bæredygtighed. Ambitionen er at kunne sammenligne byggeprojekter og byggematerialer og fokusere, hvor effekten er størst.

AEC Hackathon

Hvordan Måler Vi Effekten Af Cirkulær Økonomi I Byggeprojekter

08. maj 2023

Både i dansk lovgivning og EU ruller det ind med nye nøgletal, de har til formål at skabe et præcist sprog for bæredygtighed. Ambitionen er at kunne sammenligne byggeprojekter og byggematerialer og fokusere, hvor effekten er størst.

AEC Hackathon

Building Green Aarhus - Debat Om Cirkulær Økonomi i Byggeriet

04. maj 2023

Cirkulær økonomi er en nødvendig vej at gå for at holde byggeriets ressourcer i spil. Både ved at udnytte de bygninger som er bygget og ved at bevare værdien i de byggematerialer, som er produceret. Samtidig kan de cirkulære løsninger bidrage til nytænkning – både inden for løsninger og arkitektur, som også kan give bygninger karakter og bydele nye udtryk og miljøer. Men hvordan realiseres denne ambition?

AEC Hackathon

Åbning af Midtjyllands Nye Digitale Innovationshub, Techcircle

20. april 2023

Find champagneglassene frem for torsdag den 20. april, kl. 12.30-15.00 klipper vi båndet og sætter skub i udviklingen og implementering af konkurrencedygtige og innovative digitale løsninger i Midtjylland med TechCircle.  

AEC Hackathon

Aalborg: Vejen Til Et Mere Bæredygtigt Byggeri - Kom og Hør De Nye Kriterier For Svanemærket Byggeri

19. april 2023

Bæredygtighed er afgørende i fremtidens byggeri. Der skal fokus på fx materialevalg, udnyttelse af m2, indeklima og optimering den løbende drift. Nybyggerier er nu underlagt de nye klimakrav i bygningsreglementet, som også skærpes de kommende år. Desuden er mange bygherrer/investorer omfattet af EU-taksonomiforordningen, som også stiller krav til bæredygtighed og ikke mindst dokumentation.

AEC Hackathon

Odense: Vejen Til Et Mere Bæredygtigt Byggeri - Kom og Hør De Nye Kriterier For Svanemærket Byggeri

13. april 2023

Bæredygtighed er afgørende i fremtidens byggeri. Der skal fokus på fx materialevalg, udnyttelse af m2, indeklima og optimering den løbende drift. Nybyggerier er nu underlagt de nye klimakrav i bygningsreglementet, som også skærpes de kommende år. Desuden er mange bygherrer/investorer omfattet af EU-taksonomiforordningen, som også stiller krav til bæredygtighed og ikke mindst dokumentation.

AEC Hackathon

Net Zero Pathways - Mødestedet for Grønne Forretningsmuligheder

30. marts 2023

I WE BUILD DENMARK glæder vi os over, at vi igen er en del af holdet bag konferencen, der blev afholdt første gang i 2022. Vi står bag 2 af dagens sessioner, som vi afholder i samarbejde med henholdsvis Digital Lead og CLEAN.

AEC Hackathon

Kickoff Netværk for Teknologier til Ressourceoptimering

29. marts 2023

WE BUILD DENMARK starter Netværk for Teknologier til RessourceoptimeringI netværket vil vi i fællesskab undersøge mulighederne i de nyeste teknologiske løsninger, som kan implementeres i din virksomhedsdrift. 

AEC Hackathon

Håndværkermøde: Gå-Hjem-Møde om Bæredygtigt Byggeri

28. marts 2023

Håndværkere har sidste hånd på materialer og bygninger, inden de overdrages til bygherre og bygningsejer. Derfor er de et af de vigtigste led i praksisanvendelsen og implementeringen af klimakravene. Kom til gå-hjem-møde og hør mere om lige præcis din rolle som en af de udførende parter i byggeriet. 

AEC Hackathon

Netværksmøde om Klimakrav - Sjælland og Øerne

22. marts 2023

Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger (VCBK) inviterer til viden- og praksisudveksling i det nordjyske netværk for byggeriets parter om de nye klimakrav, der trådte i kraft i bygningsreglementet fra 1. januar 2023.

AEC Hackathon

Netværksmøde om Klimakrav - Nordjylland

20. marts 2023

Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger (VCBK) inviterer til viden- og praksisudveksling i det nordjyske netværk for byggeriets parter om de nye klimakrav, der trådte i kraft i bygningsreglementet fra 1. januar 2023.

AEC Hackathon

Vil du have indflydelse på udbud og efterspørgsel efter emissionsfrie arbejdsmaskiner?

17. marts 2023

Mindre røg, støj og CO2 fra entreprenørmaskiner på offentlige byggepladser. Det er målet for et initiativ igangsat af Aalborg Kommune, Københavns Kommune, Metroselskabet, Center for Offentlig-Privat Innovation, Gate 21 og WE BUILD DENMARK.

AEC Hackathon

Kickoff på Netværksgruppe for Anlægsvirksomheder

16. marts 2023

Hvordan kan vi bruge smarte teknologier til at effektivisere anlægsopgaver? Det er et af de spørgsmål, som vi stiller skarpt på, når vi mødes den 16. marts 2023, kl. 13.00-16.00 til kickoff på vores nye netværksgruppe for anlægsvirksomheder. Netværket er uforpligtende og det er gratis at være med i 2023.  

AEC Hackathon

Netværksmøde om Klimakrav - Midtjylland

16. marts 2023

Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger (VCBK) inviterer til viden- og praksisudveksling i det midtjyske netværk for byggeriets parter om de nye klimakrav, der trådte i kraft i bygningsreglementet fra 1. januar 2023.

AEC Hackathon

Biobaserede byggematerialer - hvordan bliver det den nye normal?

15. marts 2023

Netværksmødet om biogene byggematerialer, er et tilbud fra WE BUILD DENMARK, Ressource city, Næstved Erhverv og Zealand, hvor der er mulighed for at høre mere om den seneste udvikling inden for biogene byggematerialer, samt være med til at sætte sit eget aftryk på denne mulighed.

AEC Hackathon

Har du styr på spild og energiforbrug på byggepladsen?

14. marts 2023

På mødet kunne du høre mere om, hvor meget byggeperioden egentlig bidrager til bygningers klimapåvirkning. Forskere fra Build, Aalborg Universitet er nemlig i gang med at undersøge, hvor meget energi og materialer der typisk går til spilde i byggeperioden. Og det har også økonomiske konsekvenser for entreprenør og bygherre.

AEC Hackathon

Netværksmøde om Klimakrav - Syddanmark

14. marts 2023

Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger (VCBK) inviterer til viden- og praksisudveksling i det nordjyske netværk for byggeriets parter om de nye klimakrav, der trådte i kraft i bygningsreglementet fra 1. januar 2023.

AEC Hackathon

HACKATHON @ BLOXHUB

03. marts 2023

Vi har brug for geniale hjerner til at løse nogle af de udfordringer, som vi står overfor i dag. AEC Hackathonet er et fællesskab, der samler netop dem og hacker sig frem til nye måder, vores verden kan designes, bygges og drives.

Dokumenteret bæredygtighed

Fælles Efterspørgsel på Genbrugte Byggematerialer i Offentligt Byggeri

02. februar 2023

Region Syddanmark, WE BUILD DENMARK og Gate 21 inviterer den 2. februar 2023 alle kommuner i Syddanmark til en formiddag med oplæg og workshop om, hvordan offentlige bygherrer og virksomheder sammen kan udvikle markedet for genbrugte byggematerialer, og derved være med til at skubbe udviklingen mod et mere klima- og ressourcevenligt byggeri.

Dokumenteret bæredygtighed

Netværk for Præfabrikation i Byggeriet - Møde 3

26. januar 2023

Det tredje netværksmøde handlede om innovation og forandringer, og hvor og hvad der skal til, når man prøver at indføre ny teknologi.

Dokumenteret bæredygtighed

Sustainable Renovation and Facility Management in Sweden and Denmark

25. januar 2023

At the workshop we will welcome a Swedish delegation of decision makers among others from HelsingborgsHem, Riksbyggen, Örebro Bostäder, Stena Fastigheter, and Familjebostäder Stockholm, who are here on a two-day trip to discuss energy renovation and sustainable facility management of affordable housing buildings.

Dokumenteret bæredygtighed

Masterclass: Absolut Bæredygtighed og FNs Verdensmål (Aalborg)

26. januar 2023

Absolut bæredygtighed er en forståelse af bæredygtighed, der relaterer sig til de ressourcer, vi har til rådighed på den planet, vi bor på. Fremfor at tale om, hvorvidt noget er mere bæredygtigt end andet, handler absolut bæredygtighed om, hvorvidt noget er bæredygtigt indenfor de planetære grænser.

Dokumenteret bæredygtighed

Bæredygtig, energieffektiv og digital drift af bygninger

20. december 2022

Så kom og få en tidlig julegave i form af helt konkrete eksempler på, hvordan du kan optimere driften af jeres bygninger. Den 20. december, kl. 9.00-13.00 inviterer vi sammen med KL, Gate 21, Dansk Erhverv og FORCE dig på en halv dag med fokus på konkrete løsninger til en bæredygtig, energieffektiv og digital drift af bygninger.

Dokumenteret bæredygtighed

Konference: Materialer i det bæredygtige byggeri

14. december 2022

Er du tømrer, murer eller anden fagentreprenør og usikker på, hvordan de kommende krav i bygningsreglementet kommer til at have indflydelse på dine opgaver?

Dokumenteret bæredygtighed

Sådan håndterer du dokumenter, data og beslutninger

06. december 2022

Uanset vores rolle i byggebranchen tager vi alle en række mere eller mindre bevidste valg i vores projekter, der kan have stor indflydelse på, hvor bæredygtigt vores projekt er.

Dokumenteret bæredygtighed

Netværk for Præfabrikation i byggeriet - Møde 2

01. december 2022

Byggeriet er ofte blevet beskyldt for at have en lav produktivitet i forhold til produktionsindustrien, men hvordan kortlægger vi virksomheden, og hvordan  implementerer vi en ny teknologi i virksomheden? Hvordan man kan gribe denne proces an og få implementeret ny teknologi i en virksomheds produktion?

Dokumenteret bæredygtighed

Brandkrav til lette og bæredygtige materialer

30. November 2022

På dette gratis kursus får du en overordnet forståelse af brandkrav, bygningsreglement og bygningsdele, og hvordan det hele hænger sammen. Ved du hvad brandrådgiveren siger og spørger efter? Er det kun bøvlet og besværligt med BR18, og hvad kan du selv gøre for at bringe dig selv i spil?

Dokumenteret bæredygtighed

Netværksmøde om Klimakravene i Østdanmark

30. November 2022

Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger inviterer til viden- og erfaringsudveksling i det nordjyske netværk for byggeriets parter om de nye klimakrav, der træder i kraft i bygningsreglementet fra 1. januar 2023.

Dokumenteret bæredygtighed

Webinar om EU taksonomi - kom og få en introduktion, og få klarhed over hvilke krav der er til virksomheder

29. November 2022

Webinaret er en introduktion til indholdet i EU’s taksonomifordning – og hvordan virksomheder er omfattet eller påvirkes af forordningen. De lovkrav, der er til virksomheder blev præsenteret.

Dokumenteret bæredygtighed

Afsluttende møde i netværket Green Hub House

24. November 2022

Efter en række spændende temamøder med indlæg og debatter kommer der på dette møde en opsamling og anbefalinger til fremtidens etagebyggeri og urbane boliger.

Dokumenteret bæredygtighed

Made in (More) Sustainable Concrete

24. November 2022

Beton fylder fortsat meget i det byggede miljø og vil også gøre det de kommende år både i Danmark og globalt. Der er fokus på betonens klimaaftryk. Der bliver arbejdet med at finde løsninger. Der bliver investeret i ny teknologi. Der samarbejdes bredt i branchen for at betonbranchen tager sin del af ansvaret for at nå Danmarks samlede 70% målsætning.

Dokumenteret bæredygtighed

Netværksmøde om Klimakravene i Syddanmark

23. November 2022

Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger inviterer til viden- og erfaringsudveksling i det nordjyske netværk for byggeriets parter om de nye klimakrav, der træder i kraft i bygningsreglementet fra 1. januar 2023.

Dokumenteret bæredygtighed

Dokumentér virkeligheden til lands, til vands og i luften

22. November 2022

Til netværksarrangementet kan du glæde dig til, at Zealand introducerer os til Femern Lab, hvor vi skal se og opleve nye teknologier som droner, digitalisering og automatisering. Derudover vil Zealand fortælle om deres cases med såvel startups som etablerede virksomheder.

Dokumenteret bæredygtighed

Netværksmøde om Klimakravene i Nordjylland

17. November 2022

Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger inviterer til viden- og erfaringsudveksling i det nordjyske netværk for byggeriets parter om de nye klimakrav, der træder i kraft i bygningsreglementet fra 1. januar 2023.

Dokumenteret bæredygtighed

Netværksmøde om Klimakravene i Midtjylland

16. November 2022

Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger inviterer til viden- og erfaringsudveksling i det nordjyske netværk for byggeriets parter om de nye klimakrav, der træder i kraft i bygningsreglementet fra 1. januar 2023.

Dokumenteret bæredygtighed

Sustainable Infrastructure

09. November 2022

Over to dage får du sat fokus på bæredygtig infrastruktur gennem oplæg, cases og debatter. Udvalgte talere sørger for, at du får en masse inspiration, viden og praktiske erfaringer, som du kan bruge bagefter. Du får også inspiration fra ind- og udland til, hvordan du kan skabe og integrere løsninger i byerne, som kombinerer det bæredygtige og smarte i et.

Dokumenteret bæredygtighed

Uddeling af Det Bæredygtige Element 2022

03. November 2022

Det Bæredygtige Element uddeles på Building Green i samarbejde mellem WE BUILD DENMARK og Building Green. I år er der særlig fokus på Absolut Bæredygtighed, og det stiles der også mod i uddelingen af priserne. I år introduceres desuden en tredje pris.

Dokumenteret bæredygtighed

Udvid dit netværk med matchmaking til Building Green

02. November 2022

Når Building Green København løber af stablen den 2.-3. november, får du ekstra muligheder for at udvide dit netværk og skabe forbindelser på tværs af byggebranchen. Sammen med Building Green, Enterprise Europe Network og Erhvervshusene introducerer vi Matchmaking, hvor du kan arrangere 1:1-møder og på forhånd planlægge dine netværksaktiviteter i Forum.

Dokumenteret bæredygtighed

Netværksgruppen Green Hub House - genbrug og nye materialer

01. November 2022

Byggeriet har også et stort potentiale som lager for biogene materialer og kan dermed bidrage til en hurtig reduktion af klimabelastningen under forudsætning af optaget af CO2 ikke reduceres i land-og skovbrug, at løsningerne har en lang levetid (kan bruges igen og igen), og at kulstoffet efter endt levetid i byggeriet fortsat lagres.

Dokumenteret bæredygtighed

Beslutninger om IOT i det private og i det offentlige: Den gode proces

28. Oktober 2022

Vær med til det næste møde i netværksgruppen for IoT & Smart City, når vi stiller skarpt på, den gode beslutningsproces, når der skal investeres i IoT-løsninger. I mange IoT projekter er der fokus på teknologi og udvikling af nye løsninger – både fra leverandører og brugere.

Dokumenteret bæredygtighed

Mød os på Digital Tech Summit

25. Oktober 2022

Ses vi til Nordens største forsknings- og techmesse, Digital Tech Summit? Du kan finde os til en session om 3D bymodeller og DOLL Living Lab vil fremvise løsninger inden for intelligente trafikløsninger, miljøovervågning og meget mere.

Dokumenteret bæredygtighed

LCA-beregning og automatiserede processer

25. Oktober 2022

Fra 1. januar 2023 skal der jf. bygningsreglementet udføres LCA-beregninger for alle byggerier. LCA-beregninger er ved langt størstedelen af virksomhederne en manuel proces. Eventet sætter fokus på værktøjer, der kan automatisere eller lette en eller flere af processerne i en LCA-beregning.

Dokumenteret bæredygtighed

Hvordan kan vi bygge mindre multifunktionelle boliger, som har lang levetid og med mulighed for foranderlighed og fleksibilitet?

13. Oktober 2022

Boliger og bygninger bør være mindre og mere effektive med en lang levetid, men det betyder ikke, at begge nødvendigvis bør være statiske. Boligbehovet ændrer sig konstant både på grund af ændringer i demografien, lokalt og samfundsmæssigt og på grund af den enkeltes passage gennem forskellige livsfaser.

Dokumenteret bæredygtighed

Masterclass: Absolut bæredygtighed og FNs Verdensmål (Odense)

11. Oktober 2022

Absolut bæredygtighed er en forståelse af bæredygtighed, der relaterer sig til de ressourcer, vi har til rådighed på den planet, vi bor på. Fremfor at tale om, hvorvidt noget er mere bæredygtigt end andet, handler absolut bæredygtighed om, hvorvidt noget er bæredygtigt indenfor de planetære grænser.

Dokumenteret bæredygtighed

Materialepas for anlægsarbejder - et overset potentiale i den grønne omstilling?

10. Oktober 2022

Imens byggebranchen gennem en årrække har været optaget af udvikling af et materialepas for bygninger, er der nærmest ingen der retter blikket på udvikling af et materialepas for anlægsarbejde. Med de ambitiøse klimamålsætninger har anlægsarbejde, i sammenligning med byggeriet, et overset potentiale for store CO2-reduktioner og cirkulær økonomi.

Dokumenteret bæredygtighed

2. Møde i Netværksgruppen for dokumentation af bæredygtigt byggeri

06. Oktober 2022

Ressourceanvendelse på byggepladsen er det krav i den frivillige bæredygtighedsklasse, som branchen mangler mest erfaring med, både når det gælder kravstilling, dokumentation og evaluering. Imens det altoverskyggende fokus på byggepladsen er produktivitetsoptimering, giver kravene om dokumentation på byggepladsen anledning til en række problemstillinger, hvor produktiviteten påvirkes af en tung dokumentationsproces.

Dokumenteret bæredygtighed

Netværk for præfabrikation i byggeriet - møde 1

06. Oktober 2022

Oktoberfest har fået sig en seriøs konkurrent! For vi er klar til at byde dig velkommen til det første møde i Netværksgruppen for Præfabrikation i Byggeriet. Første netværksmøde vil have fokus på spild, forbrug og bæredygtighed. En af de store udfordringer i byggeriet er et stort forbrug af materialer, hvor spildet er forholdsmæssigt højt.

Dokumenteret bæredygtighed

Lysets dag 2022

06. Oktober 2022

Hvordan fastholder vi prestige i at arbejde med lysdesign, når fremtidens installationer helst ikke skal bruge energi? Årets Lysets Dag sætter fokus på bæredygtigt lysdesign i en klimaudfordret fremtid og byder på indlæg fra lysdesignere og eksperter fra ind- og udland samt præsentation af aktuelle projekter.

Dokumenteret bæredygtighed

Netværksgruppen Green Hub House - studietur til boligområdet Nye Aarhus

05. Oktober 2022

Den nye bæredygtige bydel NYE – er et ambitiøst eksempel på visionær bybygning på bar mark, i tæt tilknytning til letbanen. NYE er skabt ud fra et stærkt ønske om, at give beboerne mulighed for at tænke og leve anderledes på en grøn og bæredygtig måde. Det er en vigtig del af selve byens identitet.

Dokumenteret bæredygtighed

Lær om robotteknologier til inspektion og vedligeholdelse af byggeri og anlæg

05. Oktober 2022

Kom og lær om hvordan robot- og droneteknologi kan anvendes til inspektion og vedligeholdelse af byggeri og anlæg, når Teknologisk Institut i samarbejde med WE BUILD DENMARK inviterer til workshop den 5. oktober 2022. Hør om den nyeste forskning, udvikling og trends på området, og se eksempler på modne robotteknologier og løsninger på markedet.

Dokumenteret bæredygtighed

Byggedom i bæredygtigt byggeri - bliv klar til fremtidens Klimakrav

27. September 2022

Kom med, når vi, i samarbejde med Aalborg Kommune og UCN, samler Aalborgs bygge- og anlægsbranche til et morgenmøde med fokus på klimakrav og bæredygtighed i byggeriet. Fra 1. januar 2023 træder de nye klimakrav i bygningsreglementet i kraft. Det udfordrer hele værdikæden i byggebranchen – og dermed også Aalborg Kommune som bygherre.

Dokumenteret bæredygtighed

Bliv klar til at beregne CO2-udledning fra byggeprojekter - Syddanmark

27. September 2022

Fra januar 2023 skal bygherrer for nybyggeri dokumentere bygningens klimapåvirkninger for at få ibrugtagningstilladelse af det færdige byggeri. Man skal i beregningen bl.a. inkludere CO2-udledningen fra byggematerialerne, energiforbruget til bygningens drift og til bortskaffelsen af byggematerialer, når bygningen engang skal nedrives.

Dokumenteret bæredygtighed

Multifunktionelle og sikre legepladser i byområde - hvordan?

23. September 2022

Sammen med BLOXHUB og Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin inviterer vi til en workshop, hvor vi dykker ned i, hvordan vi kan designe byrum til at være inkluderende, klimaresistente, rene, sikre, åbne og imødekommende for forskellige brugergrupper uden at begrænse den oprindelige funktion.

Dokumenteret bæredygtighed

Bliv klar til at beregne CO2-udledning fra byggeprojekter - Nordjylland

22. September 2022

Fra januar 2023 skal bygherrer for nybyggeri dokumentere bygningens klimapåvirkninger for at få ibrugtagningstilladelse af det færdige byggeri. Man skal i beregningen bl.a. inkludere CO2-udledningen fra byggematerialerne, energiforbruget til bygningens drift og til bortskaffelsen af byggematerialer, når bygningen engang skal nedrives.

Dokumenteret bæredygtighed

Vejbelysningsdagen

20. September 2022

På årets Vejbelysningsdag vil vi gå i dybden med, hvordan vi sikrer bedre vedligeholdelse af vores vejbelysningsanlæg fremover. Vi vil både trække på viden indenfor branchen og også søge inspiration i relaterede brancher. Dette gælder bl.a. på lovgivningsområdet, samt naturligvis også indenfor teknologianvendelse.

Dokumenteret bæredygtighed

AB-systemet set i lyset af byggeriets aktuelle udfordringer

15. September 2022

Mazanti-Andersen inviterer i samarbejde med WE BUILD DENMARK til et netværksmøde, hvor vi drøfter markedets bevægelser og aktuelle udfordringer. Hvordan håndterer vi disse, når der skal indgås nye kontrakter? Og hvad med de igangværende byggerier?

Dokumenteret bæredygtighed

Bliv klar til at beregne CO2-edledning fra byggeprojekter Midtjylland

14. September 2022

Fra januar 2023 skal bygherrer for nybyggeri dokumentere bygningens klimapåvirkninger for at få ibrugtagningstilladelse af det færdige byggeri. Man skal i beregningen bl.a. inkludere CO2-udledningen fra byggematerialerne, energiforbruget til bygningens drift og til bortskaffelsen af byggematerialer, når bygningen engang skal nedrives.

Dokumenteret bæredygtighed

IOT i bygninger - sådan skaber IOT værdi

09. September 2022

Arbejder du med innovation og digitalisering inden for byggeriet? Og vil du gerne blive klogere på, hvordan IoT kan skabe værdi i byggeriet? Så kom med den 9. september, og bliv introduceret til IoT som teknologi og hvilke anvendelsesmuligheder der er i byggeriet.

Dokumenteret bæredygtighed

Lanceringsmøde: We Build Incubator

08. September 2022

Forestil dig et incubatorforløb, som tager udgangspunkt i dig. I din virksomhed og de behov og udfordringer, som du står overfor. Sådan er WE BUILD Incubator. Vi laver vi skræddersyede forløb tilpasset netop din virksomhed. Lyder det spændende?

Dokumenteret bæredygtighed

Netværksmøde #4 i Netværksgruppen Green Hub House

08. September 2022

Energiforsyningen i byerne er under kraftig forandring, hvor produktion og forbrug af varme, køl og El i langt højere grad integreres såvel i den enkelte bygning som i lokalområdet og i hele forsyningssystemet. Hvordan vil det påvirke udformning og anvendelse af fremtidens boliger. Vil det påvirke vores måde at bo i byen på. Vandforsyning og brug af regnvand?

Dokumenteret bæredygtighed

1. Møde i Netværksgruppen for dokumentation af bæredygtigt byggeri

08. September 2022

De nye krav til bæredygtighed stiller krav til den danske byggebranche om øget niveau af dokumentation og information i branchens projekter ved både projektering, opførelse og drift af bæredygtigt byggeri.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Værktøjer til kortlægning af energieffektivitet i bygninger

07. September 2022

For at kunne sikre energioptimering på tværs af bygningsporteføljen, er det nødvendigt at kunne vurdere den enkelte bygnings reelle performance og sammenligne dette på tværs. DTU, Gate 21 og WE BUILD DENMARK inviterer til et webinar, hvor du kan få indblik i udviklingen af nye værktøjer og metoder til kortlægning af energieffektivitet i bygninger.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Mere cirkulært byggeri til flere

07. September 2022

Konferencen arrangeret af VCØB og WE BUILD DENMARK ser på, hvad der skal til politisk, kommercielt og i praksis for at skalere cirkulært byggeri i Danmark. Cirkulært byggeri er en bunden opgave for byggebranchen. Men den cirkulære omstilling går langsomt.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Vejledningen om Bæredygtigheds-programmet

05. September 2022

Der er ofte høje ambitioner om bæredygtighed i byggerier, men det kan være svært at få visionerne gjort konkrete, operationelle og målbare ift. det konkrete byggeprojekt. En ny vejledning om bæredygtighedsprogrammet viser vejen for, hvordan målsætninger for bæredygtighed opstilles som en del af byggeprogrammet.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Indvielse af Femern Videns- og Læringscenter

01. September 2022

Kom med, når Femerns Videns- og Læringscenter åbner og bliv klog på en af de helt store danske satsninger på innovation, udvikling og viden inden for bæredygtigt byggeri.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Svanemærket byggeri og Nordjyske ambitioner

01. September 2022

Kom og hør mere om svanemærket byggeri – både om retningen i de kommende kriterier, som forventes at blive lanceret primo 2023, men også om ambitioner og erfaringer fra både bygherre, entreprenør og producent.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Kom med Netværk for træbyggeri på besøg på UN17- byggepladsen i Ørestaden

31. August 2022

Den 31. august 2022 kan du komme med på byggepladsbesøg, når Dansk Netværk for Træbyggeri arrangerer on-site besøg på UN17-byggepladsen. Her skal vi se selve byggeriet og høre oplæg fra MOE – både de generelle overvejelser omkring at bygge i træ, de mere nørdede detaljer om de konkrete bærende trækonstruktioner og træfacader, og ikke mindst hele den brandtekniske del af byggeriet, herunder tilgangen til dokumentation ved hjælp af brandtests.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Gør-Det-Selv-IOT – Aarhus

24. August 2022

Vær med, når vi mødes til det næste møde i IoT & Wireless Klubben i Aarhus, hvor vi bygger IoT-prototyper for at afprøve rapid prototyping. På dagen skal vi i fællesskab sætte en simpel IoT-løsning op og opleve, hvor tilgængeligt det er blevet at lave et lille IoT-setup med både sensorer, hardware, transmission af data og opsamling af disse til både AWS og Azure skyerne.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Gå-Hjem-Møde - resultaterne af projektet "Det Bæredygtige Terrændæk"

23. August 2022

Møde vedr. fremtidens bæredygtige terrændæk til småhusbyggeri; – villaer, rækkehuse tæt-lavt byggeri. Workshoppen er målrettet aktører indenfor byggesektoren: Kommuner, arkitekter, ingeniører, konstruktører, materialeproducenter og entreprenører.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Kickoff på Netværksgruppe for præfabrikation i byggeriet

30. Juni 2022

Der ligger store muligheder i at reducere klimabelastningen samt hæve ambitionsniveauet for byggeriets bæredygtighedsparametre ved brug af præfabrikation i byggeriet.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Informationsmøde om Netværk for Forandringsledelse og Innovation

29. Juni 2022

WE BUILD DENMARK afholder et informationsmøde, hvor du får mulighed for at høre nærmere om Netværket for Forandringsledelse og Innovation.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Ekstraordinær Generalforsamling – Online

28. Juni 2022

WE BUILD DENMARK’s medlemmer inviteres hermed til ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling 2022 afholdes i henhold til vedtægterne.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Netværksgruppen Green Hub House - Netværksmøde #3

22. Juni 2022

Dette er 3. møde i Netværksgruppen Green Hub House. Det er for bygherrer, rådgivere, entreprenører, forskere, og gruppen mødes 6 gange i løbet af 2022. Resultatet af arbejdet skal blive et manifest/charter– som sætter rammer og konkrete anbefalinger til fremtidens klimavenlige etageboliger i byen.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Femern – Fremtidens Teknologier

22. Juni 2022

Hvordan går det egentligt med bæredygtigheden og Femern? Det kan du få mere viden om på denne konference den 22. juni, hvor formålet netop er at sætte fokus på Femern byggeriet.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Internet of Things/bygninger – det gode indkøb og samarbejde

15. Juni 2022

Smart City World Expo har mere end 24.000 besøgende, hvoraf 700+ er byer og altså potentielle kunder, hvis man er en virksomhed. På expo’en bliver man opdateret på de nyeste tendenser på Smart City-markedet.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Internet of Things/bygninger – det gode indkøb og samarbejde

15. Juni 2022

Sammen med KL og Force Technology inviterede vi til en dag, hvor vi samler både leverandører og kommuner, så vi sammen kan skabe et bedre samarbejde og derigennem understøtte bæredygtige investeringer i fremtidens smarte teknologier. 

WE BUILD DENMARK nordjylland

Building Green Aarhus

15. Juni 2022

På Building Green Aarhus i Centralværkstedet den 15. & 16. juni 2022 blev der sat fokus på temaet det bæredygtige valg. Du får konkret viden om valg i forbindelse med undertemaerne transformation, materialer og bynatur.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Digitaliser din virksomhed og spar tid og penge – et forløb for virksomheder i byggebranchen

10. Juni 2022

Kender du til en hverdag med håndskrevne timesedler og manglende overblik over sager? På dette forløb får du et servicetjek samt kompetenceløft. Du får stillet en digitaliseringsrådgiver til rådighed, som sammen med dig, gennemgår aktiviteter i din virksomhed, der kan digitalisere og optimere virksomheden.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Grand Opening – DOLL ITS Living Lab

09. Juni 2022

On June 9th, 2022, DOLL Living Lab, Europe’s biggest Living Lab for Smart City solutions, opened a National Living Lab for Intelligent Traffic Systems. The new area is going to be packed with some of the newest developments within ITS.

WE BUILD DENMARK nordjylland

IoT & Wireless Klubben: IoT-Scalability & Big Data

08. Juni 2022

Kunne du tænke dig en introduktion til IoT-platforme – hvad kan de og hvordan kan man sammenligne dem? På dagen dykkede vi blandt andet dybt ned i IoT-strategierne hos to af de største leverandører af cloud-platforme i verden: IBM og Microsoft.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Datastrukturer og skalering

01. Juni 2022

En nøgleudfordring ved implementering af IoT og genanvendelse af data er at forbinde de to sider af use casen – hvad er det man kan, og hvad er det man vil.  På dette netværksgruppemøde stilte vi skarpt på netop denne problematik.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Bæredygtig Bygningsdrift – Smart Teknologi i Facility Services

31. maj 2022

På dette brugergruppemøde fik deltagerne en introduktion til Facility Mangement disciplinerne af Poul Henrik Due fra DetDuer APS. . Herefter vil Anne Møller Lagerberg fra Lagerberg fortælle om hendes erfaringer med anvendelse af DGNB BIU som rammesætning for implementering af bæredygtig drift i organisationer. 

WE BUILD DENMARK nordjylland

Praktisk innovativt partnerskab – en trædesten i den grønne omstilling

25. maj 2022

Region Syddanmark, WE BUILD DENMARK og Juul & Hansen Arkitekter inviterede dig og dine kollegaer til et kursus, hvor deltagerne blev klogere på, hvordan du bruger P.I.P. – som en trædesten til mere bæredygtigere byggeri.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Workshop om ‘Bæredygtighedsplanen’

25. maj 2022

Der er ofte høje ambitioner om bæredygtighed i byggerier, men det kan være svært at få visionerne gjort konkrete, operationelle og målbare ift. det konkrete byggeprojekt. Region Syddanmark, WE BUILD DENMARK og Værdibyg inviterede til gratis seminar og workshop om bæredygtighedsplanen.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Hvordan opnår vi betydelig mindre CO2 aftryk fra vores brug af byggematerialer?

24. maj 2022

Dette var 2. møde i Netværksgruppen Green Hub House. Det var for bygherrer, rådgivere, entreprenører, forskere, og gruppen mødes 6 gange i løbet af 2022. Resultatet af arbejdet skal blive et manifest/charter– som sætter rammer og konkrete anbefalinger til fremtidens klimavenlige etageboliger i byen.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Vejen til mere overskudsvarme, fleksibilitet og lavtemperatur i fjernvarmen starter i bygningerne

24. maj 2022

Hvordan får vi mere overskudsvarme, fleksibilitet og lavtemperatur i fjernvarme? Og hvordan kan vi i højere grad udnytte de digitale muligheder til at styre og monitorere bygningsinstallationer? Det satte vi fokus på sammen med Teknologisk Institut den 24. maj.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Sådan kommer FLERE til at bygge MERE cirkulært

20. maj 2022

På konferencen gav miljøminister Lea Wermelin, toneangivende investorer og virksomheder i branchen deres bud på, hvad der skal til politisk, kommercielt og i praksis for at skalere cirkulært byggeri i Danmark.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Build in Wood: 2 dage med træbyggeri i fokus

18. maj 2022

WE BUILD DENMARK er samarbejdspartner på Build in Wood, der foregik den 18. og 19. maj 2022. Her fik deltagerne viden og erfaringer om træbyggeri i Danmark og i udlandet. Du bliver klogere på temaer som træ som ressource, valg af byggesystem og træbyggeriets potentiale, udfordringer og ikke mindst muligheder.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Medlemsrabat: PropTech Symposium

16. maj 2022

Som medlem af WE BUILD DENMARK tilbød vi rabat til nordens største event for ejendomsinnovation, tech startups, investeringsledere og nøgleaktører, afholdt af PropTech Danmark, i smukke Nikolaj Kunsthal.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Netværksgruppen Green Hub House – Netværksmøde #1

10. maj 2022

Dette er 1. møde i Netværksgruppen Green Hub House. Det er for bygherrer, rådgivere, entreprenører og forskere. Gruppen mødes 6 gange i løbet af 2022. Resultatet af arbejdet skal blive et manifest/charter– som sætter rammer og konkrete anbefalinger til fremtidens klimavenlige etageboliger i byen.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Robot-studietur

05. maj 2022

WE BUILD DENMARK inviterede sammen med Næstved Erhverv, Ressource City og Slagelse Erhvervscenter til en Robot-studietur d. 5. maj. Her fik vi syn for, hvor langt 100 års robotinnovation har bragt os, og ikke mindst hvordan teknologierne kan skabe mærkbare resultater både i dag og i morgen.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Hybrid konference: Offentlige bygherrer og det private marked går sammen om cirkulær innovation

04. maj 2022

Hvilke cirkulære byggeløsninger kan markedet levere, hvis offentlige aktører går sammen om fælles efterspørgsel? Det spørgsmål er omdrejningspunktet for denne konference, hvor offentlige bygherrer møder markedet og kickstarter en fælles offentlig-privat innovationsproces for cirkulære løsninger i byggeriet. 

WE BUILD DENMARK nordjylland

WE BUILD DENMARK åbner kontor i Holstebro

27. april 2022

Som den første og eneste vestjyske kommune har Holstebro indgået et samarbejde med WE BUILD DENMARK. For at fejre den glædelige nyhed vil vi gerne invitere dig til den officielle åbning af vores nye kontor. Her kan du høre mere om det nyeste nye indenfor bæredygtigt byggeri, netværke og høre om kommende byggeprojekter i Holstebro Kommune.

WE BUILD DENMARK nordjylland

The future of Wood Construction

20. april 2022

At this conference we invited representatives of both industry and education to present what is needed in the working force, what the existing education plans are, and discussed what is needed to build the necessary bridges to close the gap.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Netværksmøde om udformning af et mere bæredygtigt terrændæk

19. april 2022

På dette netværksmøde fortalte samarbejdsparterne om motivationen for at indgå i et samarbejde omkring nye terrændæksløsninger, der skal mindske klimaaftrykket i forhold til traditionelle terrændæk.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Omstilling til bæredygtigt byggeri

07. april 2022

At bevæge sig imod en bæredygtig praksis kræver mere end gode intentioner fra enkeltpersoner i en virksomhed. Formålet med dette kursus, var blandt andet at, deltagerne arbejdede med at lave en bæredygtighedsstrategi, designe nye processer og lærte om virkemidler til at håndtere mennesker og arbejdsprocesser i en forandringsproces. 

WE BUILD DENMARK nordjylland

NETVÆRKSMØDE: DOKUMENTATION AF CIRKULÆRE PRODUKTER

06. april 2022

Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet – VCØB og WE BUILD DENMARK inviterede til netværksmøde for dokumentation af cirkulære produkter. På netværksmødet satte vi fokus på dokumentation af cirkulære produkter”og præsenterer cases, der viser vej for, hvordan man kan arbejde med dokumentation i praksis

WE BUILD DENMARK nordjylland

Møde #2 i Netværk for Træbyggeri – emne: Brand

04. april 2022

Vi inviterede til møde i Netværk for Træbyggeri. Her var fokus på netop de udfordringer branchen har med brand. På mødet blev vi opdateret med seneste nye viden inden for brand – hvor er vi lige nu og hvad arbejdes der helt konkret på for at imødekomme udfordringerne med brand i træbyggeri?

WE BUILD DENMARK nordjylland

Den frivillige bæredygtighedsklasse

31. marts 2022

Region Syddanmark og WE BUILD DENMARK inviterede dig og dine kollegaer til kursus. Her blev deltagerne klogere på, hvordan du indarbejder den frivillige bæredygtighedsklasse i kommunens beslutningsproces for nybyggeri og renoveringsopgaver.

WE BUILD DENMARK nordjylland

NORDIC CIRCULAR MARKETS

30. marts 2022

WE BUILD DENMARK and others, hosted a conference in Copenhagen for leading actors and specialists within circular economy in the building and property sector. The conference aimed to gain insight into the potentials of circular markets in Sweden and Denmark today, and facilitate the creation of networks that can harness those potentials.

WE BUILD DENMARK nordjylland

NET ZERO pathways 2022

29. marts 2022

Tirsdag d. 29. marts åbnede dørene til NET ZERO pathways 2022 i Aalborg Kongres & Kultur Center – årets konference, der stilte skarpt på hvordan den grønne omstilling, forretning og sektorkobling kan gå hånd i hånd.

WE BUILD DENMARK nordjylland

R-22 – Nordens største robotmesse

24. marts 2022

På R-22 fik alle faggrupper i byggebranchen mulighed for at konsultere med eksperter omkring, hvordan de mest effektivt føjer automatisering til deres specifikke arbejdsprocesser.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Sjælland: Teknologi reformerer branchen – er du på det vindende hold?

22. marts 2022

Synes du også, det er svært at være på forkant med udviklingen i byggebranchen? Du er ikke alene, og derfor planlagde vi en workshop, der giver dig mulighed for at fokusere din indsats bedst muligt.

WE BUILD DENMARK nordjylland

SMART LIGHTING – FLEXIBILITY BY DESIGN

22. marts 2022

Denne gang gik vi på opdagelse i, hvordan den innovative gadebelysning præsenterer nye anvendelsesmuligheder og systemløsninger for dit byrum. Det kunne f.eks. være i forbindelse med trafik og ITS, understøttelse af biodiversitet, brug af standarder og data, anvendelse af algoritmer og kunstig intelligens.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Circular Build Forum 2022

18. marts 2022

WE BUILD DENMARK var med i Circular Build Forum 2022. Vi var bl.a. på scenen med debatten Greenwashing i byggebranchen – Hvordan markedsføres mere klimavenlige produkter?

WE BUILD DENMARK nordjylland

Kursus: Bæredygtig omstilling gennem digitale løsninger

15. marts 2022

På kurset fik deltagerne en række konkrete værktøjer, der skal hjælpe med at styrke dialogen med samarbejdspartnere, når det kommer til udvikling og implementering af digitale løsninger med henblik på at styrke den bæredygtige omstilling.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Materialepas for anlægsarbejde og branchens behov for nye redskaber til den grønne omstilling

10. marts 2022

Der er behov for at afdække forskningen og byggebranchens igangværende arbejde med udviklingen af en standard for bygnings- og materialepas. Denne gang satte vi os for at undersøge, hvorfor anlægsområdet ikke er nær så langt på området som byggeriet, og hvad der skal til for, at et materialepas for anlægsarbejde kan få tilsvarende opmærksomhed i bygge- og anlægsbranchen

WE BUILD DENMARK nordjylland

Bæredygtig renovering

09. marts 2022

Markedet for bæredygtigt byggeri er i hastig vækst, og det stiller nye krav til dig, som entreprenør i både nybyggerier og renoveringsprojekter. På dette kursus lærte deltagerne om hvilke ressourcer bygningerne gemmer på, hvilke regler der gælder for håndtering af materialer med problematiske stoffer, ved genanvendelse, genbrug eller upcycling.

WE BUILD DENMARK nordjylland

MATERIALER TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI

08. marts 2022

På kurset gennemgik vi de aspekter, der er relevante at kende til, når man skal vælge materialer til det bæredygtige byggeri. Det gjorde vi med udgangspunkt i specifikke cases. Deltagerne fik konkrete eksempler på, hvordan de kan vælge materialer til det bæredygtige byggeri, og de fik baggrundsviden om regler og rammer på området.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Netværksmøde: Universelt design - alle skal med!

04. marts 2022

Verdensmålene hjælper os til at tænke på tværs i holistiske løsninger – men kan vi også bruge målene til at sikre, at vi får alle med? Dette var omdrejningspunktet for mødet, hvor forskere, praktikere og eksperter, hver især kom med deres bud på hvordan arkitektur og byudvikling kan hjælpe os med at få alle med.

WE BUILD DENMARK nordjylland

DET BÆREDYGTIGE UDBUD

03. marts 2022

Det kan være svært og udfordrende at implementere bæredygtighed i udbud af byggeprojekter. Hvilke krav er de rette at stille? Hvilke redskaber findes der? Hvilke tanker og tiltag skal man foretage sig, inden et udbud bliver sat i verden? Det blev i samarbejde med deltagerne besvaret på dette kursus.

WE BUILD DENMARK nordjylland

ROBOTTER OG SMART TOOLS – SVARET PÅ DEN MANGLENDE ARBEJDSKRAFT

03. marts 2022

Hvis du synes, det var en god idé at skifte skruetrækkeren ud med en skruemaskine, er robotter og smart tools helt sikkert også noget dig. Her oplevede deltagerne, hvordan robotter og smart tools kan være med til at aflaste håndværkerne, for mange ensformige og drænende opgaver.

WE BUILD DENMARK nordjylland

DATALANDSKABET I KOMMUNERNE

03. marts 2022

Denne gang satte vi fokus på datalandskabet i kommunerne og hvilke definitioner vi bruger om de IT-mæssige moduler.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Bæredygtig drift og smart teknologi

02. marts 2022

Vi blev klogere den 2. marts i Odense, hvor deltagerne fik en introduktion til bæredygtig drift. Vi satte også fokus på, hvilke initiativer, der kan være med til at styrke brugen af smart teknologi.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Morgenmøde: WE BUILD Incubator

02. marts 2022

Den 2. marts, kl. 8.30-9.30 inviterede vi iværksættere inden for bygge- og anlægssektoren til et infomøde om mulighederne i WE BUILD Incubator. WE BUILD Incubator laver skræddersyede forløb tilpasset netop din virksomhed. Vi tilbyder matchmaking, sparring, mentorforløb og meget mere.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Den bæredygtige byggeplads

23. februar 2022

Bæredygtighed på byggepladsen indeholder mange elementer, herunder indretning af pladsen, håndtering af jord og affald, samt minimering af ressourceforbruget. På kurset blev elementerne i den bæredygtige byggeplads gennemgået med udgangspunkt i specifikke cases, og berørte kort hvilke regler og rammer, der er gældende.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Online konference om cirkulært byggeri

22. februar 2022

Vi afholdte en inspirerende online konference hvor vi stilte skarpt på cirkulært byggeri, og hvordan du som aktør i byggebranchen kan gøre en forskel for at mindske byggesektorens ressourceforbrug og CO2-udledning.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Nye muligheder for iværksættere

22. februar 2022

Vi inviterede iværksættere inden for PropTech, ConTech og UrbanTech til et infomøde om mulighederne i WE BUILD DENMARK’s nye iværksætterindsats, WE BUILD Incubator!

WE BUILD DENMARK nordjylland

Verdensmål i byggeriet: Fra vision til praksis

9. februar 2022

Verdensmålene har skabt en fælles ramme og et fælles sprog for de bæredygtige udfordringer, som vi alle i fællesskab skal arbejde på at løse inden 2030. Men hvordan går vi fra snak til handling i bygge-og anlægsbranchen?

WE BUILD DENMARK nordjylland

Netværksmøde #4: Træbyggeri og Akustik

26. januar 2022

Et af de områder som udfordrer branchen, når der skal bygges i træ, er akustikken. Derfor stilte vi skarpt på netop denne udfordring på netværksmøde #4.

 

WE BUILD DENMARK nordjylland

Hvordan gør din by bedst brug af dynamisk udendørs belysning – fem key takeaways

19. januar 2022

I denne omgang satte DOLL Live fokus på dynamisk belysning i byrum. Vi zoomer ind på fem key takeaways, der er afgørende for at komme godt i gang.

 

WE BUILD DENMARK nordjylland

Grøn omstilling af byggeriet – søg tilskud fra puljen SMV:Grøn!

17. januar 2022

WE BUILD DENMARK og Erhvervshus Nordjylland fortalte denne gang om puljen SMV:Grøn og mulighederne for at søge. Der blev sat fokus på, hvordan særligt SMV’er inden for byggeri og anlæg kan have gavn af denne pulje.

 

WE BUILD DENMARK nordjylland

Business cases og bæredygtig drift

16. december 2021

Til dette andet brugergruppemøde for anvendelse af IoT til by- og infrastrukturudvikling blev deltagerne klogere på business cases, og hvordan vi laver hurtige estimater af disse.

 

WE BUILD DENMARK nordjylland

Business cases og bæredygtig drift

15. december 2021

Denne gang satte vi fokus på business cases, potentialer og værktøjer – det skete i brugergruppen for IoT til bygningsstyring og ejendomsdrift.

 

WE BUILD DENMARK nordjylland

Hvordan skaber vi AI- testmiljøer for virksomheder og kommuner?

14. december 2021

Sammen med Aarhus UniversitetDIDigitalLeadDTU og KL satte vi fokus på, hvordan vi kan teste og eksperimentere med AI-teknologien (Artificial Intelligence).

 

WE BUILD DENMARK nordjylland

Ud og se med bæredygtigt beton

02. december 2021

I forbindelse med Bæredygtig Beton initiativet – støttet af WE BUILD DENMARK – inviterede Teknologisk Institut, Aarhus Universitet og Dansk Beton til netværksarrangement. Bæredygtig Beton initiativet har til formål at sørge for, at CO2-aftrykket fra den danske betonbranche nedsættes med 50% frem mod 2030.

 

WE BUILD DENMARK nordjylland

Data spaces - praktisk anvendelse af data og fremtidens behov

02. december 2021

Data bliver stadig en større og mere integreret del af samfundet – men hvordan arbejder man med og håndterer brugen af data til nye applikationer eller tjenester? Det stilte vi skarpt på i samarbejde med Dansk Standard og FORCE Technology.

 

WE BUILD DENMARK nordjylland

Introduktion til bæredygtigt byggeri

30. november 2021

Introduktion til bæredygtigt byggeri, havde til formål at klargøre hvad bæredygtigt byggeri er, samtidig med at der var lagt fokus på konkrete løsninger, som ikke blot giver god samvittighed, men også god bundlinje.

 

WE BUILD DENMARK nordjylland

Medlemsrabat: Digital Tech Summit

30. november 2021

Til nordens største forsknings- og techmesse, Digital Tech Summit, stillede WE BUILD DENMARK skarpt på smarte løsninger til bæredygtig drift af bygninger.

 

WE BUILD DENMARK nordjylland

Bliv skarp på kravene til fremtidens byggeri

18. november 2021

Torsdag den 18. november. Satte Business Skive sammen med WE BUILD DENMARK og DI Byggeri fokus på, hvordan lokale byggevirksomheder kan levere fremtidens grønne bygninger.

 

WE BUILD DENMARK nordjylland

Tag med WE BUILD DENMARK til Smart City Expo Barcelona

15. november 2021

WE BUILD DENMARK tog sammen med DigitalLead til Smart City Expo World Congress – hvor vi blev klogere på udviklingen og trends inden for området.

 

WE BUILD DENMARK nordjylland

Det Bæredygtige Element 2021

4. november 2021

Det Bæredygtige Element 2021 blev uddelt på Building Green. Se vindernes reaktioner og listen over nominerede, der var med i kapløbet om produktprisen og personprisen.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Building Green 2021

4. november 2021

På Building Green 2021 var WE BUILD DENMARK partner, og stod for 2 spændende arrangementer, og uddelte samtidig Det Bæredygtige Element 2021.

 

 

WE BUILD DENMARK nordjylland

Netværksmøde: Hvordan sikrer vi verdensmålene?

29. oktober 2021

Vi holdte netværksmøde, hvor Bygherreforeningen og Arkitektforeningen fortalte om den nye version af Verdensmålsbarometret, og hvordan den kan bruges i praksis.

 

WE BUILD DENMARK nordjylland

Opstartsmøde – Brugergruppe for By- og Infrasturktur-udvikling

14. oktober 2021

Vi har startet brugergruppen for by og infrastruktur-udvikling, med henblik på af anvende IoT til at skabe intelligente byer og infrastruktur.

 

WE BUILD DENMARK nordjylland

Opstartsmøde – Brugergruppe for Bygningsstyring og Ejendomsdrift

13. oktober 2021

Dette var første gang brugergruppen mødtes. Dens formål er at anvende PropTech, til at overvåge og styre ejendomme, med henblik på at optimere driften og lette administrationen.

 

WE BUILD DENMARK nordjylland

DOLL Live – Danmarks mest ambitiøse test med dynamisk affaldsindsamling

7. oktober 2021

DOLL Live testede danmarks mest ambitiøse affaldsindsamling. Arrangementet omhandlede hvordan vi kan bruge sensorer på affaldsconatinere, til at hjælpe med at reducere tømninger med 70%.

 

WE BUILD DENMARK nordjylland

FRA ENERGIEFFEKTIV TIL BÆREDYGTIG DRIFT AF BYGNINGER

6. oktober 2021

Til dette arrangement satte vi fokus på overgangen fra energieffektiv til bæredygtig drift af større bygninger. Vi stillede skarpt på bæredygtighed, en række konkrete eksempler på områder, og hvordan man kan bruge data i din drift.

 

WE BUILD DENMARK nordjylland

NETVÆRKSMØDE: ABSOLUT BÆREDYGTIGHED

30. september 2021

I samarbejde med Foreningen af Rådgivende Ingeniører samt Netværket for FN’s 17 verdensmål i byggeriet, stilte vi spørgsmålet: Kan absolutte bæredygtighedsmål sætte farten under indfrielsen af FN’s verdensmål?

WE BUILD DENMARK nordjylland

Indflytterfest med bæredygtighed på agendaen

28. september 2021

Danmark har fået en national erhvervsklynge for byggeri og anlæg med kontor på Fyn. Vi holdte indflytterfest for WE BUILD DENMARK hvor der især var fokus på udviklingsmulighederne i branchen.

WE BUILD DENMARK nordjylland

IOT & WIRELESS KLUBBEN: USE OF LOW POWER WIRELESS

23. september 2021

På dette webinar var der fokus på at udbrede viden om aspekter og teknologier til at designe Low Power IoT-Devices.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Bæredygtigt byggeri og cirkulære udbud

16. september 2021

Er din virksomhed klar til de nye krav om bæredygtighed og cirkulær økonomi? Det spørgsmål satte vi fokus på gennem konkrete eksempler, hvor deltagerne kunne få mere viden om, hvordan cirkulær økonomi og bæredygtighed bliver indarbejdet i udbud.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Lysets Dag 2021

16. september 2021

Lysets dag satte fokus på lysdesign og indeklima. Dagen henvendte sig til rådgivere, udførende og ejere af større bygninger. Fokusset lå på de nyeste indsigter i lysets påvirkning af menneskers velbefindende, og hvordan vi bruger den viden til at skabe det rigtige lys i sammenhæng med et godt indeklima.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Den digitale Grønspættebog 1

14. september 2021

Vi fik samlet små og mellemstore virksomheder omkring en workshop, der handlede om at gøre det nemmere for virksomhederne, at komme ind på det kommunale marked for digitale løsninger.

WE BUILD DENMARK nordjylland

Rejsegilde for WE BUILD DENMARK i Nordjylland – Kom og plej dit netværk!

09. september 2021

Vi fik officielt åbnet vores kontor i Nordjylland. Det blev fejret med spændende oplæg, og paneldebatter omkring udviklingen i branchen på bæredygtighedsfronten. 

 

Build in Wood

Sådan søger du midler til smart city-projekter i EU- Digital Europe

31. august 2021

Denne gang undersøgte vi, hvordan man som leverandør eller kommune, kan søge midler til Smart City projekter gennem EU-programmet Digital Europe.

 

Build in Wood

Brug geodata og vanddata til at skabe en forretning

16. juni 2021

Hvilke offentlige data er tilgængelige for virksomheder – og hvordan bygger man en forretning på dem? Det var de spørgsmål, der var i fokus, da vi på et seminar satte lys på muligheder ved brug af geodata og vandata.

 

Build in Wood

Vi reducerer CO2-udledningen med 70%: Hvor langt er vi nået?

8. juni 2021

Sammen med Dansk Betonforening, IDA og Bæredygtig Beton Initiativet tog vi pulsen på Danmarks CO2-udledning. 

 

Build in Wood

Netværksgruppen for træbyggeri møde #2 - Sverige

8. juni 2021

 Årets andet møde i netværksgruppen for træbyggeri stillede skarpt på vores svenske naboers arbejde indenfor cirkulært træbyggeri.

 

Build in Wood

Bæredygtigt alment boligbyggeri - Netværksgruppe for FN's verdensmål

7. juni 2021

Netværksgruppen for FN’s verdensmål første arrangement stillede skarpt på, hvordan vi kan arbejde med verdensmålene, når vi designer, bygger og renoverer almene boliger. 

Build in Wood

Temamøde om den nationale strategi for bæredygtigt byggeri

3. juni 2021

Vi fik besøg af indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek og Ingrid Reumert fra VELUX. Ministeren foldede den nye strategi for bæredygtigt byggeri ud, mens Ingrid gav bud på, hvordan startegien kan styrke branchens eksportmuligheder. Webinaret blev faciliteret af vores bestyrelsesformand Martin Manthorpe, og du kan se det her.

Build in Wood

Infomøde: Nordjysk samarbejde om bæredygtigt og cirkulært økonomi

2. juni 2021

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark og WE BUILD DENMARK fik samlet de nordjyske virksomheder i byggebranchen til en dialog om, hvordan vi skaber de bedste rammer for dem.

Build in Wood

Brug byggeri og bygninger til at nå klimamålene

28. maj 2021

På denne historiske dag markerede vi den officielle åbning af WE BUILD DENMARK’s lokalkontor i Næstved. Vi fik fejret dagen sammen med Gate 21, hvor vi satte fokus på de store potentialer, der er for at spare energi og CO2 i byggeriet og bygninger. Fordyb dig i dagens program her.

Build in Wood

IoT-scalability og Big Data

20. maj 2021

Med fokus på IoT og Big Data inviterede vi sammen med IoT & Wireless Klubben til et arrangement om, hvordan man finder de rette data og integrerer dem i systemet. Find alle informationerne ved at klikke dig videre til arrangementet.

Build in Wood

Build in Wood

18. maj 2021

Dyk ned i årets Build in Wood konference, som bød på viden om de seneste udviklingstrends og tendenser indenfor træbyggeri, en imponerende liste af udstillere og oplægsholdere og inspiration i spandevis.

Møde i netværksgruppen for træbyggeri

27. april 2021

Med det første netværksmøde i hus i netværksgruppen for træbyggeri kan du her få et indblik i, hvad gruppen talte om, og hvordan du kan deltage i det næste møde i rækken og fagligt nørde videre sammen med resten af det professionelle netværk.

 

IoT & Wireless Klubben: Wireless systemdesign

21. april 2021

Wireless systemdesign er et stort emne, men sammen med IoT & Wireless Klubben og DigitalLead fyldte vi dette arrangement med gode råd og guidelines for, hvordan du designer og udvælger den rigtige teknologi i dit trådløse system. 

Bæredygtigt byggeri

20. april 2021

Samarbejdet mellem WE BUILD DENMARK, byggebranchen og landets erhvervsaktører er godt i gang. Med blikket rettet mod bæredygtigt byggeri, miljøhensyn og produktløsninger i byggeriet slog vi pjalterne sammen med Business Aabenraa, hvor vi sammen delte vores viden på området med de sønderjyske virksomheder.

Renere luft med Smart City-løsninger

20. april 2021

I samarbejde med Teknologisk Institut fik vi afviklet et 2-timers webinar for dig, som ønsker at blive klogere på samspillet mellem Smart City-teknologi og tiltag for bedre luftkvalitet i danske byer. Sæt dig til rette bag skærmen, tryk play og lad vores webinar hjælpe dig med at finde vej i junglen af nye digitale teknologier, der kan bidrage til bedre luftkvalitet.

Økonomi og HR for administrative nøglemedarbejdere

15. april 2021

Via vores EU-projekt “Vækstrettet Kompetenceudvikling” tilbyder vi SMV’er i region Syddanmark støttemidler til at løfte kompetencerne hos ledere og medarbejdere. I det her specifikke forløb var der fokus på at få grundlæggende HR- og økonomikompetencer på plads, så deltagerne kunne blive i stand til at understøtte ledelsen i de enkelte virksomheder.

Bæredygtig strategi giver vækst til din virksomhed

13. april 2021

Målet med forløbet var at give deltagerne viden om, hvordan de kan arbejde med bæredygtighed i deres egen virksomhed. Forløbet udsprang og var finansieret af aktiviteterne i EU-projektet “Vækstrettet Kompetenceudvikling”. 

Webinar: Bliv klogere på den teknologiske udvikling i byggeriet

17. marts 2021

Med forårets kommen gav vi et digitalt smugkig ind i vores indsats indenfor digitalisering og automatisering. Webinaret bød på en vitaminindsprøjtning om de nyeste trends og eksempler på virksomheder, der har omfavnet de mange teknologiske muligheder.