Advisory Boards

Fire fokusområder, fire advisory boards 

I WE BUILD DENMARK har vi etableret faglige advisory boards indenfor fire fokusområder:

  • Bæredygtigt byggeri og cirkulær økonomi
  • Digitalisering og automatisering
  • Smart City og intelligente bygninger
  • Kompetenceudvikling

De fire nedsatte advisory boards bistår vores bestyrelse og sekretariat med faglige vurderinger inden for klyngens fokusområder. WE BUILD DENMARK’s bestyrelse varetager ledelsen af foreningens anliggender, sørger for forsvarlig organisation af foreningens virksomhed og fastlægger retningslinjer for direktionen.

Vores advisory boards:

  • Rådgiver bestyrelsen og sekretariatet ved udarbejdelse af faglige strategier og handlingsplaner for fokusområder, herunder til prioritering af indsatser
  • Byder ind med input om bygge- og anlægsbranchens innovationsbehov og -muligheder indenfor klyngens indsatsområder
  • Giver input til, hvor WE BUILD DENMARK kan igangsætte innovationssamarbejder, kompetenceudvikling og andre aktiviteter, der kan skabe innovation og forretning for klyngens medlemmer
  • Vurderer og rådgiver om indkomne forslag til spireprojekter fra videnspartner